seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ka wakiloo ke dookuwo la anig ka I fag jafandi I tuukoo la moo lu kag a nig ka feeree lu landi mig be I kanandila naafulu tinyaa la

m` be soolrig i la miiro la le