Kiitiikoyindoo seneyaa niŋ saloo la kuwo doo lu to

kawandilaa : Omar Dansoo

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Diina koyindoo le mu miŋ be dendiŋ seneyaa la kuwo lu liŋ saloo saratoo lu doo lu

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG