kanfaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le mu miŋ be dendiŋkanfaa la (jusuboo) a la tiñaarooaniŋ a jaarañaa

Download
m` be soolrig i la miiro la le