Bidaŋolu

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaamubidaŋo la , a kotooaniŋkulooluminnusaata a bundaato.

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le