• saad algamedii Mandinko

  walafirilaa, karannaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 182

  saadu bin saeed algamedii karannaa tooboorigo le mu a ti mig be saudi bankoo kag.

 • walafirilaa, muruudulaa, kannasawundoo, a konokofeŋo lu kontoo lu : 128

  Ebrima Ousman Ceesay: a bota Kombo Basori le a duŋ a ye a la karaŋo ke Tadamun le to a naata a la karaŋo university la karoo ke Saudi Arabia Imam Mukammadu Bin saudi la londi bumbaa to saayiŋ a be ala mastas keekaŋ wole fanaa to.

 • walafirilaa, karannaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 123

 • Muhammad Jobe Mandinko

  walafirilaa, muruudulaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 88

  Ashek Muhammad Job, a be sabatiriŋ Kombo Burufuuti le , Gambia tilijiyo la, a karanta madarasat umar bin abdulaziizi le to, woo koolaa a dunta tubaabu karaŋ buŋo to . saayiŋ a be Gambiya la karambubaa (Jaabaadaa) le to musilime yaa kuuñaa karaŋo la jee.

 • walafirilaa, karannaa, muruudulaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 80

  Alimaamoo le mu anig kutube karanna kiilaa la Jaameu to

 • Omar Dansoo Mandinko

  walafirilaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 28

  Ashek Omar Danso, kawandilaa baa le mu miŋ lonta Gambia bankoo kaŋ a ka mammaŋo ke fanna jamaa le la.

 • walafirilaa, karannaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 27

  alimaamoo le mu aniŋ kutuba karanna Kiilaa la misiroo to Madiina

 • walafirilaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 17

  from Gambia, Kembujeh Town, Kombo Central, Western Division

 • walafirilaa, karannaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 16

 • walafirilaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 14

  karannaa lem mig wuluuta Lbiya banko kag , aye makaama jamaa soto kurani karago kono . jaralilaa te mu a tu.

 • Ahmad Sabali Mandinko

  walafirilaa, kannasawundoo, a konokofeŋo lu kontoo lu : 12

 • walafirilaa, karannaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 12

 • Omar Faba Jitteh Mandinko

  walafirilaa, kannasawundoo, a konokofeŋo lu kontoo lu : 11

 • karannaa, walafirilaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 9

  ALFAA BAA LE MU KURAANI KARAGO KONO A BE SAUDIA BANKOO LE KAG A KA KAFU MADIINA JAAMEMBAA LA ALIMAAMOO LU KANNEH

 • karannaa, walafirilaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 8

  A Wichita dimasiki le suriya bankoo kag saayig a be sabatirig Saudi bankoo le kag Alimaameyaa la.

 • Baba Ceesay Mandinko

  walafirilaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 7

  Karamoo baa DR. Baba Ceesay a wuluuta kiyanne . a be sabatirig Kunkujag Gambia bagkoo ka , ka karanta Madiina la karambumaa le to sayiyog karoo la . saayig a te le mu Yahyaa Jamme Islaamoo sariyog karambumbaa la nyaatonkoo mu a te le ti Gambiya bankoo kag.

 • salah alhashim Mandinko

  walafirilaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 6

  salah alhashim: Kuweti banko la jaamembaa karannaa le mu a ti

 • Omar Bun Jeg Mandinko

  walafirilaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 4

 • walafirilaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 3

  Ashek Muhammad Tarawalleh , a jiita madiina karambumbaa le to kuraanoo la fannaa la Kuraana tanka karambuŋo be a bulu a wakiilita kawandoo la bake Gambia bankoo kaŋ

 • mahmoodu shami Mandinko

  walafirilaa, a konokofeŋo lu kontoo lu : 3

  misirankk le mu ati adug karanna le mu ati kuweeti la kuraana radio to

nyaadaa : 4 - kabo : 1
m` be soolrig i la miiro la le