Su kapaginugut kanu mga Malaikat ang bedsulat kanu mga galbekan nu Ulipennu Allah

Su kapaginugut kanu mga Malaikat ang bedsulat kanu mga galbekan nu Ulipennu Allah

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

Su nia a video na makapantag sa kapaginugut kanu mga Malaikat a sinaligan nu Allah kanu kasulat endu katanud kanu mga galbekan nu mga ulipenin, isa enia kanu mga rukun nu palitiala

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna