Su kapaginugut kanu mga Malaikat ang bedsulat kanu mga galbekan nu Ulipennu Allah

Su kapaginugut kanu mga Malaikat ang bedsulat kanu mga galbekan nu Ulipennu Allah

Ang lektor :

الناشر:

Maikling buod

Su nia a video na makapantag sa kapaginugut kanu mga Malaikat a sinaligan nu Allah kanu kasulat endu katanud kanu mga galbekan nu mga ulipenin, isa enia kanu mga rukun nu palitiala

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna