Su kabegkaluma

Ang lektor :

Mga pinagmumulan:

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Su niya a video na pantag sa kabegkaluma endu su ukit nin siya sa agama Islam endu su kapiyanan nin

Mga kumento o puna