Su kukuman nu Kabemawlid

Maikling buod

Su kukuman na kabemawlid atawa kabed selebret sa mawlid a benggalbeken na ped kanu mga Muslim

Mga kumento o puna