റമദാനിനെ വരവേല്‍ക്കുമ്പോള്‍

വിേശഷണം

റമദാനിനെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ ഒരുങ്ങേണ്ടത് എങ്ങിനെയെന്നും നോമ്പിന്‍റെ വിധികളും മര്യാദകളും പ്രസ്തുത മാസത്തിലെ മുസ്ലിമിന്‍റെ ചര്യകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം