മസ്ജിദു നബവി സന്ദര്‍ശനം

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പരിഭാഷയില്‍ മൂന്നു പള്ളികളുടെ പ്രത്യേകതകള്‍, മസ്ജിദു നബവി സന്ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ വിധികള്‍, ശ്രേഷ്ഠത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം