മലമൂത്ര വിസര്‍ജ്ജന മര്യാദകള്‍

വിേശഷണം

മലമൂത്ര വിസര്‍ജ്ജന മര്യാദകളും പ്രസ്തുത പ്രാര്‍ത്ഥനകളും വിവരിക്കുന്ന ഈ പ്രബന്ധം ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമിയില്‍ നിന്നുള്ള പരിഭാഷയാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം