സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസിയുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം