സ്വഹാബികളുടെ കാര്യത്തില്‍ അഹ്’ലുസുന്നത്തിന്‍റെ വിശ്വാസം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം