ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അമുസ്ലിംകള്‍ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യവും അവക്കുള്ള മറുപടിയും

HTML

രചയിതാവ് : ഷാഹിദ് അസര്‍

പ്രസാധകർ:

www.salaf.de

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അമുസ്ലിംകള്‍ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യവും അവക്കുള്ള മറുപടിയും മാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇംഗ്ളീഷില്‍ നിന്ന് മൊഴിമാറ്റുകകയും വളരെ പ്രസ്ക്തമായ ചിലമാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം