വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

 • video-shot

  YOUTUBE

  ഇസ്‌ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ നാലാമത്തേതായ സകാത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

 • video-shot

  MP4

  അടുത്ത കുടുംബ ബന്ധങ്ങളില്‍ പെട്ടവര്‍ക്ക്‌ സകാത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കുന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിധി വിശദ മാക്കുന്നു. സകാത്ത്‌ നല്‍കുക എന്ന നിര്‍ബന്ധ ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്നതോടൊപ്പം കുടുംബ ബന്ധം ചേര്‍ക്കു ക, കുടുംബത്തില്‍ പെട്ടവരുടെ തന്നെ ദുരവസ്ഥകള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണുക എന്നീ സല്ഫലങ്ങള്‍ ഇത് മൂലം ഉളവാവുന്നു.

 • video-shot

  MP4

  പ്രഭാഷകൻ : ഹുസൈന്‍ സലഫി

  ധന ശുധീകരനത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രഭാഷണം. ധനം എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കണം എന്നും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങളെ ഗൌരവപൂര്വം് കാണണമെന്നും പ്രഭാഷകന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രവും കാരുണ്യവും അനുവടനിക്കപ്പെട്ട മാര്ഗരത്തില്‍ ധനം സമ്പത്ത്‌ കൈവരിച്ചവന് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം