വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

ബിദ്അത്തുകള്‍ ( മതത്തിന്‍റെ പിന്‍ബലമില്ലാത്ത മത കാര്യങ്ങള്‍)

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 1

  • video-shot

    MP4

    ശഅബാന്‍ പതിനഞ്ചുമായി (ബറാത്ത് രാവ്‌) ബന്ധപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമുദായത്തില്‍ നില നില്ക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അനാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണം. ബറാത്ത്‌ ദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണം , നോമ്പ്‌ തുടങ്ങിയ അനുഷ്ടാനങ്ങളെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം