വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

 • PDF

  മുസ്ലിം സമൂഹത്തില്‍ പടര്‍ന്നു പന്തലിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന സ്ത്രീധനമെന്ന വിപത്തിനെതിരിലു ള്ള ഒരു ഗുണകാംക്ഷാലേഖനമാണ് ഇത്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പെണ്ണിന്റെ മുതല് പറ്റി വിവാഹിതരായവര്‍ക്കുള്ള സ്നേഹമയമുള്ള ഉപദേശം.

 • video-shot

  MP4

  നരകത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിലെ ഭയാനകതകളെക്കുറിച്ചും അതില്‍ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭീകരമായ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം. നരകത്തിണ്റ്റെ വിശേഷണങ്ങള്‍, അതിണ്റ്റെ അഗാധതകല്‍, നരകക്കാരുടെ ഭക്ഷണം, പാനീയം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും നരകത്തിലേക്കു നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഏതാനും പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു. നരകത്തില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തില്‍ പെട്ടവരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളും അവര്‍ തമ്മിലും അവര്‍ ആരെയൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്നുവോ അവരോടുമുള്ള തര്ക്ക ങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

 • നരകം മലയാളം

  PDF

  ദൈവീക മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളെ അവഗണിച്ച് ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നാളെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന നരക ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഖുര്‍ആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്ന കൃതിയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം