ആശൂറാഇലെ അലങ്കാര പ്രകടനം

വിേശഷണം

പ്രസ്തുഅത ദിനത്തില്‍ കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കിയ മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം