• ഗ്രഹണം ഫ്രെഞ്ച്‌

    സ്വഫര്‍ മാസത്തില്‍ ഫ്രാന്‍സില്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുന്ന ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തെ കുറിച്ചും പ്രസ്തുത സമയം നമസ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അറിയിക്കുന്നു.

  • മദ്ധ്യ പൗരസ്ത്യ അറേബ്യന്‍ രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ നിന്നുളള ഇലക്ട്രോണിക് സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് റബ്’വ ഇസ്ലാം ഹൗസ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് അര്‍ഹത നേടി. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഒരു യൂണിറ്റായ wsa അന്തര്‍ ദേശീയ തലത്തില്‍ സംഘടിക്കപ്പെട്ട വൈജ്ഞാനിക മത്സരത്തിലാണ് ഇസ്’ലാം ഹൗസ് കോം ഈ വിജയം കൊയ്തെടുത്തത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം