विशेषता

यस पुस्तकमा मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लममाथि दरूद र सलाम पठाउने सही तरिकाको वर्णन गरिएको छ, साथै अप्रमाणित दरूद सलाम र अप्रमाणित तरिकाले उहाँमाथि दरूद सलाम पठाउने कुरालार्इ पनि प्रष्ट पार्दै सबै तथ्यलार्इ प्रमाणको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ