नबी सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लममाथि दरूद र सलाम पठाउनुको वर्णन

विशेषता

यस पुस्तकमा मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लममाथि दरूद र सलाम पठाउने सही तरिकाको वर्णन गरिएको छ, साथै अप्रमाणित दरूद सलाम र अप्रमाणित तरिकाले उहाँमाथि दरूद सलाम पठाउने कुरालार्इ पनि प्रष्ट पार्दै सबै तथ्यलार्इ प्रमाणको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: