De Koran gebruikt “Wij” voor Allah

Beschrijving

De Islam is een strict monotheïstische religie. Het gelooft en beveelt naar monotheïsme en niets anders. Het gelooft dat God één is en uniek in Zijn attributen en eigenschappen. In de Koran refereert God vaak naar Zichzelf met het woord ’Wij’. Maar dit betekent niet dat de Islam gelooft in het bestaan van meer dan één God.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De Koran gebruikt Wij voor Allah

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  Islam voor iedereen

  لماذا ستخدم القرآن ضمير الجمع بالنسبة إلى الله تعالى؟

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  Alle lof behoort aan Allah.

  DE KORAN GEBRUIKT 'WIJ' VOOR ALLAH

  Vraag:

  Gelooft de Islam in meerdere goden, omdat de Koran het woord 'Wij' gebruikt wanneer God spreekt in de Koran?

  Antwoord:

  De Islam is een strict monotheïstische religie. Het gelooft en beveelt naar monotheïsme en niets anders. Het gelooft dat God één is en uniek in Zijn attributen en eigenschappen. In de Koran refereert God vaak naar Zichzelf met het woord 'Wij'. Maar dit betekent niet dat de Islam gelooft in het bestaan van meer dan één God.

  Twee types van meervoud

  In diverse talen zijn er twee types van meervoud. Een is een meervoud van aantal, om te refereren naar iets dat voorkomt in een hoeveelheid van meer dan één. Het andere type meervoud is een meervoud van respect.

  a. In de engelse taal, refereert de Koningin van Engeland naar zichzelf als 'Wij' in plaats van 'Ik'. Dit staat bekendt als een 'koninklijke meervoud'.

  b. Rajiv Gandhi, de ex-minister president van India zei in Hindi "Hum dekhna chahte hain". "Wij willen zien." 'Hum' betekend 'Wij', wat een 'koninklijke meervoud' is in Hindi.

  c. Ditzelfde komt voor in het Arabisch. Wanneer Allah naar Zichzelf refereert in de Koran, dan gebruikt Hij vaak het Arabische woord 'Nahnu', wat 'Wij' betekent. Het geeft niet een meervoud van aantal aan, maar een meervoud van respect.

  Tawheed of monothesme is één van de pilaren van de Islam. Het bestaan en de enigheid van één en alleen maar één God wordt verscheidene malen in de Koran vermeld. Bijvoorbeeld in Surah Ikhlas, het zegt: "Zeg, Hij is Allah, de Enige." [Koran 112:1]

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !