Islam eert de vrouw, terwijl het kapitalisme haar onteert

Beschrijving

De neiging om de status van de vrouw in Islam aan te vallen is geen nieuw verschijnsel. Het is een terugkerend fenomeen in de westerse wereld, om de status van de vrouw in Islam te bekritiseren of zelfs belachelijk te maken.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Islam eert de vrouw, terwijl het kapitalisme haar onteert

[nederlands - dutch -الهولندية ]

revisie: Yassien Abo Abdillah

bron: http://www.svalfurqan.nl/hetistijdvoorislam

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2014 - 1435

Islam voor iedereen

الإسلام يكرم المرأة, في حين أن الرأسمالية يذلها

«باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

مصدر: www.svalfurqan.nl/hetistijdvoorislam

2014 - 1435

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Na het boerkaverbod in Zwitserland en Frankrijk, volgt ook Nederland. 'Pak ze terwijl ze in de minderheid zijn', was de gedachte erachter. Want waren er in het verleden maar weinig die de islamitische hoofddoek dragen, nu zijn het er te veel om de hoofddoek te verbieden. De neiging om de status van de vrouw in Islam aan te vallen is geen nieuw verschijnsel. Het is een terugkerend fenomeen in de westerse wereld, om de status van de vrouw in Islam te bekritiseren of zelfs belachelijk te maken. Zo zou de khimaar een symbool van onderdrukking, haar djilbaab een teken van ouderwetsheid en haar keuze om haar familie boven haar carrière te verkiezen, irrationeel zijn.

Echter deze aanvallen zeggen meer over de visie van het Kapitalisme over de vrouw dan dat Islam doet. Om dit te verduidelijken zullen we ingaan op de visie van de beide ideologieën over de vrouw.

De waarde van de vrouw in het Westen

In het Westen wordt de vrouw beschouwd vanuit het oogpunt van het Kapitalisme, de waarde van de vrouw wordt namelijk bepaald aan de hand van de mate waarin zij profijt opbrengt voor de maatschappij. Deze maatstaf is inherent aan de kapitalistische ideologie en dit is evident in het elk aspect van de maatschappij. Een succesvolle vrouw heeft in het Westen namelijk een goede carrière en verspilt haar moeite niet door zich volledig bezig te houden met het huishouden en het opvoeden van haar kinderen. Een vrouw die thuis zit en zorgt voor het welzijn van haar familie, draagt financieel niets bij aan de maatschappij en is derhalve een economische last voor de maatschappij. Zelfs wanneer een vrouw ervoor kiest om haar intellect te investeren in persoonlijke ontwikkeling, zal dit geen waarde hebben voor de maatschappij, als deze geen economische profijt zal opleveren. Dit is ook terug te vinden in het kapitalistisch systeem, want iedereen, zowel mannen als vrouwen, worden aangemoedigd om zo veel mogelijk bij te dragen aan de economie en bijvoorbeeld een thuis blijvende moeder wordt ontmoedigt door het systeem. Een niet-werkende vrouw, of zij haar tijd nou besteed aan haar gezin of intellectuele ontwikkeling, heeft geen waarde. Derhalve is de vrouw in het Kapitalisme niet meer dan een economisch werktuig, dat niet goed functioneert wanneer zij geen economische voordeel oplevert.

De westerse schoonheidsmythe

Een tweede punt dat evident is in de werkelijkheid van het Kapitalisme, is de manier waarop er omgegaan wordt met de fysieke verschijning van de vrouw en de waarde die hieraan wordt gehecht. Er hoeft geen diepgaande studie verricht te worden om te weten dat de schoonheid van de vrouw veelvuldig gebruikt wordt voor het aanprijzen van bepaalde producten of diensten. Hierbij is het zelfs zo, dat het toegestaan is dat de vrouw er voor kiest om haar zelf te vernederen om geld te verdienen, zolang zij anderen geen directe schade berokkent. Dit resulteert uit het feit dat in het Kapitalisme het 'vrijheid van bezit' een belangrijk principe is, wat inhoud dat in principe alles toegestaan is om inkomsten te vergaren. Dus ook de vrouw is vrij om haar geld te verdienen op elke mogelijke manier, zelfs als het haar eigen eer aantast. Denk bijvoorbeeld aan pornografie, prostitutie, mode-industrie en andere soorten werk waarbij de schoonheid van de vrouw wordt misbruikt.

Daar komt nog eens bij dat schoonheid zwaar meetelt bij de waardering van een vrouw. Een vrouw met een carrière, is niet volledig succesvol wanneer zij niet aan het ideale beeld van de vrouw voldoet. Dit onrealistische ideaalbeeld van de mooie vrouw wordt dikwijls geuit en gepromoot in de media en heeft een grote impact op de maatschappij en de heersende morele waarden. Grotendeels van de vrouwen is geobsedeerd met het onderhouden van hun uiterlijk, omdat zij nooit kunnen voldoen aan het heersende schoonheidsideaal. Tot het punt dat zelfs vierjarige meisjes sterk worden beïnvloedt door het imago van popsterren, modellen en bepaalde tekenfilmfiguren. Hierdoor willen zelfs deze jonge kwetsbare meisjes niet te dik zijn, omdat dit niet 'sexy' is. Zelfs kinderlingerie is niet te gek voor deze maatschappij. De schoonheid van de vrouw wordt in het Westen derhalve misbruikt voor economische doeleinden, zelfs als dit betekent dat dit de maatschappij ontwricht.

De waarde van de vrouw in de Islam

In Islam is de waardering van de vrouw niet afhankelijk van de mate waarin zij economische profijt oplevert, maar haar waardering is gekoppeld aan de mate waarin zij haar Heer (swt) gehoorzaamt:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld." (VBK soera an Nisa 4, vers 34)

De moslima mag uiteraard geld verdienen, rekening houdend met de ahkaam (wetten), maar dit heeft geen invloed op de manier waarop zij gewaardeerd wordt. De rol van de vrouw wordt in Islam niet teruggedrongen tot een economisch product, maar een succesvolle vrouw in islam is degene streeft naar de tevredenheid van Allah (swt) en Zijn (swt) ahkaam op de beste manier probeert te vervullen. In tegenstelling tot degene die het liberalisme haar eigen maakt, stelt de succesvolle moslima de liberale waarde niet boven de ahkaam van Allah (swt); nooit zal zij haar klederdracht gebruiken om wereldlijk profijt te kunnen verkrijgen. Zij maakt geen compromissen, maar blijft standvastig op de weg van Allah (swt). Haar rol in de maatschappij wordt niet gedicteerd door traditionele culturele normen en waarden, maar haar rol in de maatschappij is vastgesteld door Degene (swt) die de aard van de mens het beste kent.

Schoonheid in Islam

Waar in het Westen het overheersende schoonheidsideaal een groot deel van de levens van de mensen beïnvloedt, apprecieert Islam de natuurlijke uiterlijke verscheidenheid en laat de mens elkander waarderen middels de concepten die de persoon draagt en de persoonlijke uiterlijke voorkeuren. Hierdoor zijn er geen onrealistische ideaalbeelden waaraan de vrouw zich gedwongen voelt om aan te voldoen. De ahkaam van Allah (swt) dwingt de mens om de vrouw te waarderen aan de hand van haar intellect en hierbij worden de Koran en de Soenna gehanteerd om te bepalen hoe de vrouw beschouwd wordt. Hierdoor is het zelfbeeld dat de vrouw heeft van haar zelf niet onderhevig aan de voorgeschreven schoonheidsidealen, maar slechts de Koran en de Soenna hebben hier invloed op.

De vrouw heeft in Islam niet alle vrijheid om te doen wat ze wilt, want eer wordt beschermd door zorgvuldig met haar schoonheid om te gaan. Zo staat er vast aan wie zij haar schoonheid mag tonen en hoe zij deze dient te bedekken voor degenen die geen mahram (personen waarmee het verboden is te trouwen) zijn. De vrouw mag bijvoorbeeld haar schoonheid laten zien aan degenen die het toegestaan zijn, zoals haar mannelijke familieleden (broers, ooms, vader) en haar echtgenoot. Wanneer zij echter in het openbaar treedt, dient zij haarzelf te bedekken..... .

Rolmodellen van de islamitische vrouwen zijn bovendien geen oppervlakkige filmsterren, musici of modellen, maar de vrouwelijke metgezellen (sahabiyaat) en moslima's die in het verleden toegewijde dienaressen van Allah (swt) waren en hun verplichtingen ten opzichte van Hem (swt) vervulden met alle energie die zij hadden. Dergelijke islamitische vrouwen werden niet geprezen door de Profeet (saw), geleerden en islamitische geschiedenisboeken vanwege hun schoonheid, maar vanwege hun hoogstaande karaktereigenschappen en intelligentie, vrijgevigheid, nederigheid, loyaliteit, moed, uithoudingsvermogen, opofferingen en doordat zij toegewijde echtgenotes waren en liefhebbende moeders.

Conclusie

In Islam wordt de vrouw niet op een oneerbiedige manier omgegaan met de vrouw, zoals in het Kapitalisme wel gedaan wordt. De eer van de vrouw wordt beschermd door haar schoonheid te beschermen en door haar niet als een economische handelswaar te zien. Een succesvolle islamitische vrouw is de intellectuele, nadenkende moslima die streeft naar de tevredenheid van Allah (swt). Kritiek jegens Islam met betrekking tot de status van de vrouw is vaak ongegrond, want het is juist het Kapitalisme die de vrouw berooft van haar eer.

Daar wordt zij louter beschouwd als handelswaar en zij wordt vernederd door haar schoonheid te koop te zetten, net zoals hongerige wolven gelokt worden door een stuk vlees. Wil men dus de vrouw haar recht geven en haar eer herstellen, dan is het van belang dat me inziet dat Islam de oplossingen biedt en niet de bron van het probleem is. Slechts Islam zal de eer van de vrouw herstellen en haar ontdoen van opgelegde onrealistische ideaalbeelden.

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !