• PDF

  Auteurs : Saoed Khadje Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Tegenwoordig zien wij dat er bijzondere waarde wordt gehecht aan het doorbrengen van de 15e van Sha’ban middels vasten en bidden. Moskeeen organiseren bijeenkomsten om onder andere speciale gebeden te verrichten en dhikr te doen. Maar er wordt ook gezegd dat dit ’vieren’ of ’gedenken’ een verzinsel zou zijn die in de religie is geslopen: een bid’ah. Hoe zit dat nu?

 • PDF

  Auteurs : Saoed Khadje Recensie : Yassien Abo Abdellah

  De hadieth heeft een interessante ontwikkeling meegemaakt. De meesten van ons zullen wel bekend zijn met het begrip ‘hadieth’, en dat hadieth verband houdt met de term soennah. De soennah heeft te maken met uitspraken en handelingen van de profeet Muhammad (vrede zij met hem) of wat hij van zijn metgezellen of gewoontes heeft toegelaten. De hadieth is simpel gezegd de collectie van de soennah; het zijn de profetische overleveringen. Hoe kon (en kan) echter worden vastgesteld of iets werkelijk een uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) was?

 • Het doodsproces Nederlands

  PDF

  Auteurs : Saoed Khadje Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Als een gelovige op het punt staat om deze wereld te verlaten en over te gaan naar de Volgende Wereld, dan dalen de engelen uit de hemel af met gezichten die stralen als de zon en zitten om hem heen in een menigte zover het oog reikt.

 • Imam Abu Hanifa Nederlands

  PDF

  Auteurs : Saoed Khadje Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Imam Abu Hanifa was één van de grootste juristen in de geschiedenis van de Islam. Hij stond bekend om zijn sterke redenatiemethoden en de wijsheden die daaruit voortkwamen.

 • Imam Albukhari Nederlands

  PDF

  Auteurs : Saoed Khadje Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Imam Al-Bukhari was van Perzische origine. De voorvader van Imam al-Bukhari heette Bardizbah en was een boer in de regio van Bukhara in het huidige Uzbekistan. Bardizbah’s zoon accepteerde de Islam middels de hand van Yaman al-Ju’fi en nam de naam Al-Mughira aan. Al-Ju’fi was toen de gouverneur van Bukhara. Van hem kreeg Al-Mughira het achtervoegsel (nisba) al-Ju’fi.

 • Imam Muslim Nederlands

  PDF

  Auteurs : Saoed Khadje Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kushadh al-Qushairi an-Nisapuri (±204H/820C-261H/875C) Imam Muslim was afkomstig uit Nisapur (Naysabur), een centraal gelegen stad in de regio Khurasan. Hij was van Perzische origine, verbonden aan een Arabische stamlijn: de Banu Qushayr, welke deel uit maakte van de machtige Rabi‘a clan.

 • Oriëntalisme Nederlands

  PDF

  Auteurs : Saoed Khadje Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Wie op enige wijze onderzoekt, schrijft en onderwijst over het Oriënt (het Oosten), als theoloog, antropoloog, socioloog, historicus of filoloog, hetzij in specifieke of algemene aspecten, is een oriëntalist en wat diegene doet is oriëntalisme. Het motief waarom iemand zich met dit vakgebied bezig houdt kan verschillend zijn.

 • PDF

  Auteurs : Saoed Khadje Recensie : Yassien Abo Abdellah

  De verzen van de Koran zijn vanuit diverse invalshoeken bestudeert. Het uiteenzetten, in het bijzonder het interpreteren van de Koranverzen, wordt in het Arabisch tafsier genoemd.

Beoordelingen