Categorieën

معلومات المواد باللغة العربية

De deugden van de Ramadan

Dit bestand bevat deugden over de maand Ramadan en daarmee samenhangende onderwerpen zoals: Het bestand over de deugden van de Ramadan, het bestand over de vasten, bestand over de waarneming van de maan en het vasten van twijfelachtige dagen, bestand over de i’tikaaf, bestand over de Laylat al-Qadr, bestand over vrijwllige gebeden en taraweeh, bestand over zakat alfitr, bestand over de periode na de Ramadan.

Het aantal items: 6

 • Nederlands

  PDF

  Lailatul Qadr heeft verschillende kenmerken die deze nacht zo bijzonder maken en door bekend te zijn met deze kenmerken, weten we waarom we deze nacht volop zouden moeten benutten.

 • Nederlands

  PDF

  De Ramadan, een tijd waarin het aanbidden van Allah centraal staat en waarin vele moslims zich volledig inzetten om sterker in hun geloof te worden. Eveneens een tijd waarin een aantal slechte gewoonten telkens weer terugkomen.

 • Nederlands

  PDF

  Laylatoel-Qadr is een gezegende nacht, behorende tot de nachten van Ramadaan. Zij werd Laylatoel-Qadr (de Waardevolle Nacht) genoemd vanwege haar enorme waarde en aanzien. Ook is er gezegd: zij werd Laylatoel-Qadr genoemd, omdat de daden van aanbidding een grote waarde hebben in deze nacht.

 • Nederlands

  PDF

  Weet dat de vasten een speciale gunst heeft die niet in een andere aanbidding is terug te vinden: namelijk dat Allah - de Almachtige en Majesteitelijke - het vasten aan Zichzelf heeft toegeschreven.

 • Nederlands

  PDF

  De mensen zijn met betrekking tot de komst van deze maand verdeeld. Onder hen is er de handelaar die verheugd is met de komst van deze maand…..

 • Nederlands

  PDF

  Dit is in het kort een advies over het belang van het vasten en het bidden in de maand Ramadan. Tevens handelt dit schrijven over het nut en belang van het wedijveren in het goede tijdens deze gezegende maand. Daarnaast ook de verduidelijking van een aantal regels die voor een aantal mensen niet duidelijk zijn.