Riyaadu ssaalihiin (kitaaba guutuu)

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun kitaaba riyaadussaalihiin kan gorsaa fi barnoota hunda uf keessaa qabu guutuu qabdi, kan boqannaa 151 uf keessaa qabdi.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.