ibsa gabaabaa.

Sagantaan tun hammeenya hiraarii fii fokkina isaati ibsiti, akkaataa itti hiraar ufirraa dhowwanis ni qajeelchiti.

yaanni kee nu barbaachisa.