• Ibnu Useymiin afaan oromoo

  qopheessaa kitaabaa., hiikaa afaanii., gulaalaa, heddummina etemoota : 1565

 • Jamaaal Muhammad ahmad afaan oromoo

  qopheessaa kitaabaa., gulaalaa, hiikaa afaanii., heddummina etemoota : 120

  shekh jamaal muhammad ahmad. nama daiwaa (gorsaa islaamaa) kan biyya etophiyaa. imaamaafii khaxiiba masgiida bilaal ture. biyya etophiyaa nannoo oromiyaa godina dhiha harargee magaalaa baddeessaatti. sadarkaan barnootaa -dippilomaa barnoota qooda daiwaa, usuuluddiinii fii afaan arabii-al ansowar islamic international inistityuty, finfinnee.irraa.

 • Jamaal muhammed ahmad afaan oromoo

  qopheessaa kitaabaa., gulaalaa, heddummina etemoota : 91

 • Gazi Al-Daqistani afaan oromoo

  qopheessaa kitaabaa., heddummina etemoota : 49

 • Muhammad waadoo afaan oromoo

  qopheessaa kitaabaa., heddummina etemoota : 19

 • Ahmad yaasiin yuusuf afaan oromoo

  qopheessaa kitaabaa., heddummina etemoota : 6

 • Amiin ibroo afaan oromoo

  qopheessaa kitaabaa., nama qarau., heddummina etemoota : 5

 • Ja’far bayaan afaan oromoo

  hiikaa afaanii., heddummina etemoota : 3

 • qopheessaa kitaabaa., hiikaa afaanii., heddummina etemoota : 2

 • Jamaal aliyyii afaan oromoo

  qopheessaa kitaabaa., heddummina etemoota : 2

 • Ahmad Towhiida afaan oromoo

  qopheessaa kitaabaa., heddummina etemoota : 1

 • Musaa Su’aalaa afaan oromoo

  qopheessaa kitaabaa., heddummina etemoota : 1

 • Jamaal haajii afaan oromoo

  qopheessaa kitaabaa., heddummina etemoota : 1

 • qopheessaa kitaabaa., heddummina etemoota : 1

 • Abdulhakiim muhammad afaan oromoo

  qopheessaa kitaabaa., heddummina etemoota : 1

 • Urjii ahmad afaan oromoo

  hiikaa afaanii., heddummina etemoota : 1

fuula : 1 - ...irraa : 1
yaanni kee nu barbaachisa.