nabiin s.a.w. rahmata aalamaatiif ergaman 09

nabiin s.a.w. rahmata aalamaatiif ergaman 09

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni nabiin kenya s.a.w. rahmata uumama hundaaf tahanii ergamuu isaaniiti ibsa. haalaa amala gaarii isaaniiti namaaf addeessa. qooda 13 ufkeessaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.