دتيمم طريقه

بيان کونکی :

لنډه پېژندنه

دتيمم طريقه

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

مصادر:

علمي تصنیفات / لیکنې: