<     >  

103 - سوره عصر ()

(1) سوگند به عصر

(2) که انسان در زیان است.

(3) مگر مؤمنان نیکوکاری که یکدیگر را به حق سفارش نموده‌اند و به شکیبایی توصیه کرده‌اند.

<     >