<     >  

109 - سوره كافرون ()

(1) [ای پیامبر،] بگو: «ای کافران،

(2) آنچه را که شما عبادت می‏کنید، من عبادت نمی‏کنم،

(3) و [نیز] آنچه را که من عبادت می‏کنم شما عبادت نمی‏کنید.

(4) و نه من عبادت‏کننده آنچه شما عبادت کرده‌اید خواهم بود؛

(5) و نه شما عبادت‏کننده آنچه من عبادت می‏کنم خواهید بود.

(6) [بنابراین] آیین شما [که آن را برای خویش ساخته‏اید] برای خود‌تان و آیین من [که الله آن را بر من فرستاده است] برای خودم».

<     >