<     >  

111 - سوره مسد ()

(1) بریده باد هر دو دست اَبولَهَب و هلاک باد خودش!

(2) مال و ثروتش و آنچه به دست آورده بود، او را بی‏نیاز نساخت [و برایش سودی نبخشید].

(3) به زودی به آتش شعله‌ور درخواهد آمد؛

(4) و همسرش [اُمّ‌جمیل، آن] هیزم‌کش [نیز وارد آتش می‌شود].

(5) [در حالی که] طنابی از لیفِ خرما بر گردنش است.

<     >