<     >  

113 - سوره فلق ()

(1) [ای پیامبر،] بگو: «به پروردگار سپیده‌دم پناه می‌برم،

(2) از شرِ تمام آنچه آفریده است،

(3) و از شر تاریکی شب، آنگاه که همه جا را فراگیرد،

(4) و از شر [زنان جادوگر] که با افسون در گره‌ها می‌دمند.

(5) و از شر حسود، آنگاه که حسد ورزد».

<     >