<    

114 - سوره ناس ()

(1) [ای پیامبر،] بگو: «به پروردگار مردم پناه می‌برم،

(2) فرمانروای مردم،

(3) معبود مردم،

(4) از شرِ [شیطانِ] وسوسه‌گر که [به هنگام ذکر الله،] پنهان می‌گردد؛

(5) همان [وسوسه‏گری] که در دل‏های مردم وسوسه می‌کند؛

(6) از جنیان [باشد] و [یا از] آدمیان».

<