<     >  

84 - سوره انشقاق ()

(1) آنگاه ‌که آسمان شکافته شود،

(2) و به [فرمان] پروردگارش گوش فرا دهد [و تسلیم شود]؛ و سزاوار است [که چنین کند]،

(3) و آنگاه ‌که زمین گسترده [و هموار] شود،

(4) و هر چه را درون خود دارد، بیرون ریزد و تهی گردد،

(5) و به [فرمان] پروردگارش گوش دهد [و تسلیم شود]؛ و سزاوار است [که چنین کند].

(6) ای انسان، بی‌گمان، تو در راه [رسیدن به] پروردگارت سخت تلاش و کوشش می‌کنی؛ پس او را ملاقات خواهی کرد.

(7) و اما کسی ‌که نامۀ [اعمال او] به دست راستش داده شود،

(8) به زودی به حسابی آسان، محاسبه می‌شود.

(9) و شادمان به سوی خانواده‌اش بازمی‌گردد؛

(10) و اما کسی ‌که نامۀ [اعمال او] از پشت سرش به او داده شود.

(11) به زودی نابودیِ خود را خواهد ‌طلبید

(12) و به [آتش] جهنم شعله‌ور در خواهد آمد.

(13) بی‌گمان، او در [دنیا به خاطر گناهانش،] در میان خانوادۀ خود شادمان بود.

(14) او گمان می‌کرد که هرگز [به نزد الله] بازنخواهد گشت.

(15) آری؛ همانا پروردگارش از حال وی آگاه بود.

(16) به شفق سوگند می‌خورم،

(17) و سوگند به شب و آنچه را فرو می‌پوشد

(18) و سوگند به ماه چون [فروغش] کامل شود

(19) که قطعاً مراتب و حالات مختلفی را یکی پس از دیگری [در مسیر زندگی دنیوی] طی خواهید کرد.

(20) آنان را چه شده که ایمان نمی‌آورند؟

(21) و [چرا] هنگامی‌ که قرآن بر آنان تلاوت می‏شود سجده نمی‌کنند؟

(22) بلکه کسانی‌ که کافر شدند، پیوسته [آیات الهی را] تکذیب می‌کنند.

(23) و الله به آنچه در دل پنهان می‌دارند، دانا‌تر است.

(24) پس [ای پیامبر،] آنان را به عذابی دردناک بشارت ده؛

(25) مگر کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند، که پاداشی بی‌منّت و پیوسته برایشان است.

<     >