<     >  

87 - سوره اعلى ()

(1) نام پروردگار بلند مرتبه‌ات را به پاکی یاد کن.

(2) [همان ذاتی] که [انسان را] آفرید و هماهنگ و متعادل ساخت.

(3) و [همان] ذاتی‌ که اندازه‌گیری کرد و [به شایستگی آفرید] و سپس هدایت نمود.

(4) و [آن] ذاتی‌ که چراگاه را [برای تغذیۀ جانداران] رویانید.

(5) سپس آن را خشک و سیاه گردانید.

(6) ما به زودی [قرآن را] بر تو می‌خوانیم؛ پس تو هرگز [آن را] فراموش نخواهی کرد؛

(7) مگر آنچه را که الله بخواهد؛ همانا او آشکار و نهان را می‌داند.

(8) و آسان‌ترین [راه‌] را برایت فراهم مى‌گردانیم.

(9) اگر پند مفید باشد، [مردم را با آیات قرآن] پند ده.

(10) به زودی کسی‌ که [از الله] می‌ترسد، پند می‌پذیرد.

(11) و بدبخت‌ترین [مردم،] از آن دوری می‌گزیند؛

(12) [همان] کسی‌ که در آتش بزرگ [جهنم] درخواهد آمد،

(13) و در آن [آتش] نه می‌میرد و نه زنده می‌مانَد.

(14) یقیناً کسی ‌که خود را [از کفرو گناه] پاک کند، رستگار خواهد شد؛

(15) و [نیز کسی که] نام پروردگارش را یاد کند و نماز بگزارد.

(16) ولی شما [مردم،] زندگی دنیا را [بر آخرت] ترجیح می‌دهید؛

(17) در حالی‌ که آخرت، بهتر و پاینده‌تر است.

(18) به راستی این [پندها] در کتاب‏های آسمانی پیشین [نیز] بود؛

(19) کتاب‏های ابراهیم و موسی.

<     >