<     >  

95 - سوره تين ()

(1) سوگند به انجیر و زیتون

(2) و سوگند به طورِ سینا

(3) و سوگند به این شهر امن [مکه]

(4) [که] یقیناً ما انسان را در بهترین صورت [و با فطرت پاک] آفریدیم.

(5) سپس او را [که انحراف یافت،] به پست‌ترین [مراحلِ] پَستی برگرداندیم.

(6) مگر کسانی که ایمان آوردند و کار‌های شایسته انجام دادند؛ که پاداشی پایدار برایشان [در پیش] است.

(7) پس [ای انسان،] چه چیزی بعد [از این همه دلایل روشن،] تو را به تکذیب [روز] جزا وا می‌دارد؟

(8) آیا الله بهترین داور [و حاکم مطلق] نیست؟

<     >