<     >  

97 - سوره قدر ()

(1) همانا ما آن [قرآن] را در شب قدر نازل کردیم.

(2) و تو چه دانی شب قدر چیست؟

(3) شب قدر، بهتر از هزار ماه است.

(4) فرشتگان و روح [= جبرئیل] در آن [شب،] به فرمان پروردگارشان برای [انجام] هر کاری نازل می‌شوند.

(5) [آن شب] تا طلوع فجر، سلامت [و رحمت] است.

<     >