<     >  

99 - سوره زلزله ()

(1) هنگامی که زمین با شدید‌ترین تکان‏هایش به لرزه درآید.

(2) و زمین بار‌های سنگینش را بیرون ریزد.

(3) و انسان می‌گوید: «آن [= زمین] را چه شده است؟»

(4) در آن روز، [زمین] تمام خبرهایش را بازگو می‌کند؛

(5) زیرا که پروردگارت به او [چنین] وحی [و حکم] کرده است.

(6) در آن روز، مردم گروه‌گروه باز می‌گردند تا [نتیجۀ] اعمالشان به آنان نشان داده شود.

(7) آنگاه هر کس به‌ اندازۀ ذره‌ای کار نیک انجام داده باشد، [پاداشِ] آن را می‌بیند؛

(8) و هر کس به اندازه ذره‌ای کار بد کرده باشد، [کیفرِ] آن را می‌بیند.

<     >