>  

1 - Sûratu'l-Fâtiha ()

(1) Bismillâhirrahmânirrahîm

(2) Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

(3) O Rahmân'dır, Rahîm'dir.

(4) Din/Hesap gününün sahibidir.

(5) Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.

(6) Bizi doğru yola ilet.

(7) Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil.

  >