104 - Chương Al-Humazah ()

|

(1) Những kẻ vu khống và nói xấu người khác sẽ bị nguyền rủa và sẽ bị trừng phạt.

(2) Kẻ chỉ biết lo toan cho việc thu nhặt tiền tài và chỉ biết đếm tiền để xem được bao nhiêu rồi.

(3) Y tưởng rằng bản thân y sẽ được tiền tài đảm bảo được sống mãi ở nơi trần gian, không phải bị chết.

(4) Chắc chắn sẽ không như y đã tưởng. Chắc chắn y sẽ bị đày trong Hỏa Ngục, nó sẽ đập nát và bẻ gãy hết mọi thứ bị quẳng vào nó vì sự hung tợn của nó.

(5) Điều gì cho Ngươi biết - hỡi Thiên Sứ - sự thật về Hutamah?

(6) Đó là ngọn lửa của Allah được đốt cháy lên rất dữ dội.

(7) Để thiêu đốt thân thể đến tận trái tim.

(8) Lửa sẽ bao vây xung quanh chúng.

(9) Và chúng sẽ bị nhốt bên trong các cột lửa không thể thoát ra được.