Adabi posjete bolesniku ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Autor u ovom članku govori o nekim adabima kojih se treba pridržavati musliman kada posjeti bolesnika, u svjetlu Kur’ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

  |

  Adabi posjete bolesniku

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Hakija Kanurić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿ آداب عيادة المريض﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة:

  هاكيا كانوريتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Adabi posjete bolesnom

  Vrijednost posjete bolesnom

  Sevban, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada musliman obiđe brata muslimana, neprestano je u Džennetu (ubire plodove Dženneta) sve dok se ne vrati.“ (Bilježi Muslim)[1]

  Propis posjećivanja bolesnog

  Bera ibnu Azib, radijallahu anhu, je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je naredio sedam stvari, a zabranio sedam. Naredio nam je da pratimo dženaze, da posjećujemo bolesne, da se odazovemo onom ko nas pozove, da pomognemo onom kome je nepravda učinjena, da ispunimo zakletvu, da uzvratimo selam i da kažemo onom ko kihne jerhamukellah. A zabranio nam je srebrenu posudu, zlatni prsten, svilu, brokat, kasij i istebrek (vrste svile).“ (Muttefekun alejhi)[2]

  Šta se kaže kada se vidi osoba u iskušenju

  Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko vidi osobu u iskušenju te kaže: 'Hvala Allahu, Koji me zaštiti od onoga što je tebe zadesilo i dade mi prednost nad mnogima koje je stvorio! Neće ga zadesiti takvo iskušenje.'“ (Bilježi Taberani u Evsatu)[3]

  Gdje sjedi osoba koja obilazi bolesnika

  1. Enes, radijallahu anhu, prenosi i kaže: „Jedan jevrejski dječak koji je služio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se razbolio te mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dođe u obilazak, sjede kod njegove glave i reče: 'Prihvati islam!' Dječak pogleda u svog oca koji je bio kod njega a otac mu reče: 'Pokori se Ebu Kasimu!' Dječak prihvati islam, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izlazeći od njega reče: 'Hvala Allahu Koji ga je spasio od vatre.'“ (Bilježi Buharija) [4]

  2. Ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže: Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjećivao bolesnog sjedao je kod njegove glave. (Bilježi Buharija u El-Edebul-mufred)[5]

  Koje dove se uče bolesniku prilikom posjete

  1. Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Svaki bolesnik, koga posjeti brat musliman prije nego ovom nastupi smrtni čas i prouči mu sedam puta dovu: Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Prijestolja velikog, da ti zdravlje da - ozdravit će.“ (Bilježi Ebu Davud i Tirmizi)[6]

  2. Aiša, radijallahu anhu, prenosi da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se neko od nas razbolio potrao bi ga desnom rukom a zatim bi rekao: „Gospodaru ljudi, otkloni bolest i izliječi, jer Ti liječiš, nema lijeka osim Tvoga. Izlječi tako da se bolest ne vrati.“ A kada se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, razbolio i kada je oslabio uzela sam njegovu ruku da učinim onako kako je on činio, međutim on je istrgao svoju ruku iz moje i rekao: „Allahu oprosti mi i uvedi me u društvo meleka.“ Kaže Aiša, radijallahu anhu, zatim sam pogledala i vidjela sam da je već umro. (Muttefekun alejhi)[7]

  3. Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi došao bolesnom u posjetu govorio: „Ne bilo opasno. Allah ti ovim grijehe očistio, inšaallah.“ (Bilježi Buharija)[8]

  Žene posjećuju bolesne muškarce ukoliko nema bojazni fitne

  Aiša, radijallahu anha, je rekla: „Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao u Medinu Ebu Bekra i Bilala, radijallahu anhu, je zahvatila groznica, ušla sam kod njih dvojice i rekla: 'Oče moj kako si? Bilale kako si ti?' (...)Zatim sam otišla Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestila ga o tome, a on je rekao: 'Allahu, učini nam Medinu dragom kao što volimo Mekku ili još više, o Allahu, učini je zdravim mjestom, podari nam bereket u njenoj hrani, a njenu groznicu prenesi i učini je neka bude u Džuhfi.'“ (Muttefekun alejhi)[9]

  Posjećivanje bolesnog mušrika

  Enes, radijallahu anhu, prenosi i kaže: „Jedan jevrejski dječak koji je služio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se razbolio te mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dođe u obilazak, sjede kod njegove glave i reče: 'Prihvati islam!' Dječak pogleda u svog oca koji je bio kod njega, a otac mu reče: 'Pokori se Ebu Kasimu.' Dječak prihvati islam, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izlazeći od njega reče: 'Hvala Allahu Koji ga je spasio od vatre.'“ (Bilježi Buharija) [10]

  Učenje Kur'ana bolesniku:

  Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za vrijeme bolesti u kojoj je umro sam sebi učio sure el-Felek i en-Nas (učeći u ruke i potirući tijelo), pa kada je bolest otežala ja sam mu učile te sure i njegovom rukom ga potirala radi bereketa njegove ruke. (Muttefekun alejhi)[11]

  Ukazivanje bolesnom na ono što mu koristi

  1. Osman ibnu ebil-A'as es-Sekafi, radijallahu anhu, prenosi da se požalio Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na bol kojeg osjeća u sebi od kad je prihvatio islam, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Stavi ruku na dio tijela gdje osjećaš bol, te izgovori triput: 'ﷻ‬ ime Allaha.', i sedam puta: 'Utječem se Allahu i Njegovoj svemoći od zla kojeg nalazim i kojeg se plašim!'“ (Bilježi Muslim)[12]

  2. Ibnu Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Lijek je u troje: hidžami, pijenju meda i žarilu od vatre (kauterizacija), a mom ummet zabranjujem kauterizaciju.“ (Muttefekun alejhi)[13]

  3. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Doista je u ćurukutovom zrnu lijek za svaku bolest osim smrti.“ (Muttefekun alejhi)[14]

  Dove koje se uče kod bolesnog i kod umrlog

  1. Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada dođete kod bolesnog ili umrlog govorite samo lijepo, jer meleki aminaju na ono što vi kažete.“ Ona kaže: „Kada je umro Ebu Seleme došla sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: 'Allahov Poslaniče Ebu Seleme je umro!' Rekao je: 'Reci: Allahu oprosti i meni i njemu i podari mi nakon njega lijep ishod.' Pa sam to rekla i Allah mi je podario nakon njega onog ko je prema meni još bolji od njega, podario mi je Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.“ (Bilježi Muslim) [15]

  2. Ummu Seleme, radijallahu anha, kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao kod Ebu Seleme, radijallahu anhu, a već mu se pogled ukočio. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu zatvori oči, a zatim reče: „Allahu, oprosti Ebu Selemi, uzdigni njegovo mjesto među upućenima i odredi mu nasljednika među onima koji ostaju (na dunjaluku). Oprosti nama i njemu, Gospodaru svjetova! Kabur mu učini širokim i osvijetli ga.“ (Bilježi Muslim) [16]

  Ljubljenje umrlog

  Ibn Abbas i Aiša, radijallahu anhu, prenose da je Ebu Bekr, radijallahu anhu, poljubio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je umro. (Bilježi Buharija) [17]

  Način učenja bolesnom

  1. Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je skupina ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bila na putovanju te su naišli na jedno arapsko naselje i zatražili od njih da ih ugoste, ali im nisu pružili gostoprimstvo. Zatim su došli i rekli: „Ima li među vama neko ko uči rukju, jedan ugledan čovjek iz našeg mjesta je zadobio otrovan ujed ili ga je nešto drugo zadesilo?“ Na to je jedan od ashaba rekao: „Da!“ Otišao je bolesnom i učio mu Fatihu, nakon čega je čovjek ozdravio. Nakon toga mu je data skupinu ovaca, ali je odbio da je prihvati, i rekao je: „Dok o tome ne upitam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“ Kada je došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Allahov Poslaniče, tako mi Allaha, ništa drugo osim Fatihe nisam učio!“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se nasmijao i rekao: „A kako si znao da se Fatiha uči kao rukja?“ A zatim je rekao: „Uzmite te ovce i mene uvrstite u podjelu s vama.“ (Muttefekun alejhi)[18]

  2. Aiša, radijallahu anhu, prenosi da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi učio rukju nekom od svoje porodice potirao bi ga desnom rukom i govorio: „Gospodaru ljudi, otkloni bolest i izliječi, jer Ti liječiš, nema lijeka osim Tvoga. Izliječi tako da se bolest ne vrati.“ (Muttefekun alejhi)[19]

  3. Aiša, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio učeći rukju: „ﷻ‬ ime Allaha, prašina naše zemlje, naša izlučina, liječi se bolesnik naš dozvolom Gospodara našeg.“ (Muttefekun alejhi)[20] Na kažiprst bi stavio malo svoje pljuvačke, zatim bi prst stavio u prašinu, te bi onim što se ustavilo na prstu potirao ranu ili bolesno mjesto učeći ovu dovu.

  4. Ebu Seid, radijallahu anhu, prenosi da je Džibril a.s. došao Allahovom Poslanilku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: „Muhammede, da li si bolestan?“ „Da.“, rekao je, a Džibril je kazao: „ﷻ‬ Allahovo ime ti učim rukju, od svega što te uznemirava, od zla svake duše ili zavidljivog oka, neka te Allah izliječi. ﷻ‬ Allahovo ime ti rukju učim.“ (Bilježi Muslim) [21]

  Kako musliman postupa kada u nekom mjestu zavlada zarazna bolest

  Usama ibnu Zejd, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kuga je kazna koja je poslana jednoj skupini sinova Israilovih ili jednom narodu prije vas, pa kada čujete da se pojavila u nekom mjestu ne idite tamo, a ako se pojavi u mjestu u kojem ste vi ne izlazite bježeći od nje.“ (Muttefekun alejhi)[22]

  Ponavljanje posjete bolesnika

  Aiša, radijallahu anhu, kaže: „Na dan Bitke na Hendeku ranjen je Sa'd (Ibni- Mu'az) u venu na ruci, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, postavio u džamiji šator, da bi mu bio bliže obilaziti ga.” (Muttefekun alejhi)[23]

  Posjećivanje onesviještenog

  Džabir, radijallahu anhu, kaže: „Razbolio sam se pa mi je došao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, da me obiđe zajedno sa Ebu Bekrom, a došli su pješice. Našli su me onesviještenog. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo je abdest i posuo na mene vodu kojom se abdestio. Došao sam svijesti i vidio da je to Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, pa mu rekoh: 'Allahov Poslaniče, šta da radim sa svojim imetkom, kako da postupim s njime?' Nije mi odgovorio ništa sve dok nije objavljen ajet o nasljeđivanju." (Muttefekun alejhi)[24]

  Nedavanje bolesniku onoga što prezire osim uz njegovu dozvolu

  Aiša, radijallahu anha, je rekla: „Tokom bolesti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sipali smo mu lijek u jednu stranu usta, pa nam je išaretom rekao: 'Nemojte mi sipati lijek u usta!' Rekli smo: 'To je odbojnost bolesnika prema lijeku.' Kada je došao sebi rekao je: 'Niko neće ostati u kući, a da mu se neće sipati lijek u usta, osim Abbasa, jer on nije bio s vama prisutan.'“ (Muttefekun alejhi)[25]

  [1] Bilježi Muslim, br. 2568.

  [2] Bilježi Buharija, br. 1239., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2066.

  [3] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Taberani u Evsatu, br. 5320., pogledati: Es-Silsiletus-sahiha, br. 2737.

  [4] Bilježi Buharija, br. 1356.

  [5] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Buharija u El-Edebul-mufred, br. 546.

  [6] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 3106., ovo je njegova verzija, i Tirmizi, br. 2083.

  [7] Bilježi Buharija, br. 5675., i Muslim, br. 2191., i ovo je njegova verzija.

  [8] Bilježi Buharija, br. 3616.

  [9] Bilježi Buharija, br. 5654., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2191.

  [10] Bilježi Buharija, br. 1356.

  [11] Bilježi Buharija, br. 5735., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2192.

  [12] Bilježi Muslim, br. 2202.

  [13] Bilježi Buharija, br. 5681., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2205.

  [14] Bilježi Buharija, br. 5688. i Muslim, br. 2215, i ovo je njegova verzija.

  [15] Bilježi Muslim, br. 919.

  [16] Bilježi Muslim, br. 920.

  [17] Bilježi Buharija, br. 5709.

  [18] Bilježi Buharija, br. 2276., i Muslim, br. 2201., i ovo je njegova verzija.

  [19] Bilježi Buharija, br. 5743., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2191.

  [20] Bilježi Buharija, br. 5743., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2194.

  [21] Bilježi Muslim, br. 2186.

  [22] Bilježi Buharija, br. 3473., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2218.

  [23] Bilježi Buharija, br. 463., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1769.

  [24] Bilježi Buharija, br. 5651., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1616.

  [25] Bilježi Buharija, br. 5712., i Muslim, br. 2213, i ovo je njegova verzija.