Iskrenost i namjera ()

Rašid b. Husejn El-Abdul-Kerim

 

Nema sumnje da namjera i nijet imaju veoma bitnu ulogu kada je u pitanju naše djelovanje. Pročitajte nekoliko šerijatskih tekstova po ovom pitanju uz kratki komentar i koristi koje možemo uzeti iz njih.

  |

  Iskrenost i namjera

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Rašid b. Husejn El-Abdul-Kerim

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ الإخلاص والنية ﴾

  « باللغة البوسنية »

  راشد بن حسين العبد الكريم

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  Iskrenost i namjera[1]

  Rekao je Allah Uzvišeni: „Onima koji žele život na ovom svijetu i ljepote njegove – Mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti. Njih će na onom svijetu samo vatra peći; tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na Zemlji radili i biće uzaludno sve što su učinili“.[2]

  Prenosi se od Omera b. El-Hattaba, radijellahu anhu, da je rekao: „Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: „Doista se djela mjere i cijene prema namjerama, i doista svakom čovjeku pripada ono što je naumio; pa, čija hidžra ili preseljenje bude radi Allaha i Njegova Poslanika, pa, njegova hidžra je ka Allahu i Njegovom Poslaniku, a čija hidžra bude radi dunjaluka kako bi ga pridobio ili radi žene kako bi je oženio, pa, njegova hidžra je radi toga.““ Muttefekun alejhi.[3]

  Od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, se prenosi da je rekao: „Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: „Doista, prvi čovjek kome će biti presuđeno na Sudnjem danu je čovjek koji je poginuo kao šehid. Doći će se s njim, upoznat će Ga sa svojom blagodati i on će je prepoznati a zatim će Mu reći: „Šta si uradio s ovim blagodatima?“ Odgovorit će: „Borio sam se radi Tebe sve dok nisam poginuo!“ Reći će: „Lažeš! Naprotiv, borio si se da se kaže: -Hrabri-, pa i rečeno je.“ Zatim će biti naređeno da se ovaj odvuče na svome licu sve dok ne bude bačen u Vatru.

  I čovjek koji je sticao znanje i njime podučavao druge, i učio Kur'an. Doći će se s njim, upoznat će Ga sa svojom blagodati i on će je prepoznati a zatim će Mu reći: „Šta si uradio s ovim blagodatima?“ Odgovorit će: „Sticao sam znanje i podučavao njemu i učio Kur'an samo radi Tebe!“ Reći će: „Lažeš. Naprotiv, sticao si znanje kako bi se reklo: -Učenjak- i učio si Kur'an kako bi se reklo: -On je karija, učač-, pa to je i rečeno.“ Zatim će biti naređeno da se ovaj odvuče na svome licu sve dok ne bude bačen u Vatru.

  I čovjek kojem je Allah dao izobilje, mnogo mu podario od svakog imetka. Doći će se s njim, upoznat će Ga sa svojom blagodati i on će je prepoznati a zatim će Mu reći: „Šta si uradio s ovim blagodatima?“ Odgovorit će: „Nisam ostavio nijedan put na kojem Ti voliš da bude udijeljeno a da ja nisam i udijelio na njemu samo radi Tebe!“ Reći će: „Lažeš. Naprotiv, to si radio samo da se kaže: -On je darežljiv-, pa to se i reklo. Zatim će biti naređeno da se ovaj odvuče na svome licu sve dok ne bude bačen u Vatru.“ Hadis je zabilježio Muslim.[4]

  Komentar:

  Nijjet ili namjera je osnova djela, tako da primanje i odbijanje čovjekovog djela zavisi o njegovoj namjeri.

  Pa, ko učini djelo radi Allaha Uzvišenog, te njime bude priželjkivao nagradu na ahiretu i učini ga po sunnetu, bit će mu primljeno.

  Dočim, onaj koji naumi da učini neko djelo radi nekoga drugog mimo Allaha, ili ga ne učini iskrenim radi Allaha tako da u tom djelu pridruži još nekoga, takvo djelo će biti odbijeno i bit će dokaz protiv njega.

  Koristi:

  - Iskrenost je jedan od uslova primanja djela a značenje toga je da se dotičnim djelom traži samo lice Allaha Uzvišenog.

  - Važnost iskrenosti jer usljed njenog nedostatka djelo biva dokazom protiv njegovog počinioca.

  - Ispravnost djela u njegovoj vanjštini nije dovoljno da bi djelo bilo primljeno.

  - Obaveznost korekcije nijjeta pri svakom djelu i ulaganje maksimalnog truda na tom putu.

  [1] Izvori tematike: Muhtesar minhadžu-l-kasidin kao i Džami'u-l-'ulumi vel-hikem.

  [2] Hud, 15 – 16.

  [3] Hadis bilježi Buhari, 1/9, br. 1, Muslim, br. 1907, Ebu-Davud, br. 2201, Tirmizi, br. 1647.

  [4] Muslim, br. 1905, i Tirmizi, br. 2382.