Liječenje problema terorizma ()

Ahmed b. Osman El-Mezjed

 

Jedan od problema koji narušava sigurnost i globalnu stabilnst jeste terorizam i zaplašivanje onih kojima je garantovan mir, te napad na ljudske živote i imetke. Terorizam je svjetski problem koji nije specifičan samo za neku zajednicu, narod ili vjeru. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je se borio protiv ovog problema na više načina, a neki od njih su spomenuti u ovom članku.

  |

  Liječenje problema terorizma

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Ahmed b. Osman El-Mezjed

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ علاج مشكلة الإرهاب ﴾

  « باللغة البوسنية »

  أحمد بن عثمان المزيد

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  Liječenje problema terorizma

  Jedan od problema koji narušava sigurnost i globalnu stabilnst jeste terorizam i zaplašivanje onih kojima je garantovan mir, te napad na ljudske živote i imetke.

  Terorizam je svjetski problem koji nije specifičan samo za neku zajednicu, narod ili vjeru.

  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je se borio protiv ovog problema na više načina:

  1. Ukazivao je na svetost imetaka, krvi i života, te na opasnost bespravnog napada na njih. On je kazao: „Doista su vaša krv i imetak sveti, kao što je svet ovaj dan u ovome mjesecu i u ovoj zemlji.“3

  I rekao je: „Doći će ubijeni sa svojim ubicom na Sudnji dan, držeći ga za njegovu kiku i glavu, a iz njegovih vena teče krv, pa će kazati: „Gospodaru, pitaj ovog, zbog čega me je ubio?““4

  Obavjestio nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da je ljudska krv prvo za što će čovjek biti pitan rekavši: „Prvo za što će se ljudima suditi na Sudnjem danu jeste krv.“5

  Ovo je zbog toga što je ljudska krv veoma sveta i zbog veličine grijeha koji ima onaj koji je prolije bespravno.

  1. Islam je zabranio napadanje ili el-i'tida. ﷻ‬ Kuranu se navodi: „Ali vi ne otpočinjite borbu, Allah doista ne voli one koji zapodijevaju kavgu.“ (El-Bekara, 190)
  2. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je neka od terorističkih dijela nazvao nevjerstvom rekavši: „Nemojte se poslije mene u nevjerstvo vraćati, tako što će te jedni druge ubijati.“6

  I rekao je: „Vrijeđanje vjernika je grijeh, a borba protiv njega je nevjerstvo.“7

  1. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavjestio da će oni koji su poginuli kao učesnici u terorističkim radnjama u vatru. On je kazao: „Kada se dva muslimana suoče sabljama, i ubica i ubijeni će u vatru.“ Neko je upitao: „O Allahov Poslaniče, jasno nam je za ubicu, ali zašto ubijeni?“ On je odgovorio: „I on se je, također, trudio da ubije svoga protivnika.“8
  2. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio da se ubijaju oni koji imaju ugovore sa muslimanima i oni kojima je zagarantovana sigurnost, a pripadaju drugim vjerama, rekavši: „Ko ubije nemuslimana koji ima ugovor sa muslimanom, neće osjetiti miris dženneta, a njegov miris se osjeća na razdaljini od četrdeset godina hoda.“9
  3. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio da se oružje usmjerava prema ljudima, rekavši: „Neka niko od vas ne uperuje oružje prema svome bratu, jer on ne zna, možda će šejtan da ga navede na loše misli da svojom rukom učini ubistvo, pa tako padne u džehennemsku dolinu.“10

  I rekao je: „Kada musliman okrene oružje prema svome bratu muslimanu, meleki ga proklinji sve dok oružje ne ostavi.“11

  I rekao je: „Ko na nas digne oružje, ne pripada nama.“12

  1. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio izdaju i prevaru, pa čak i u ophođenju sa nevjernikom, rekavši: „Svaki izdajnik će na sudnjem danu imati zastavu, po kojoj će biti prepoznatljiv.“13

  I rekao je: „Iman (vjera) spriječava da se ubije onaj kome je data garancija da će biti siguran i kome je data garancija da neće biti prevaren, i zato vjernik ne krši to obećanje“.14

  I rekao je: „Koji god čovjek garantuje sigurnost drugome, a zatim ga ubije, ja se odričem ubice pa makar ubijeni bio i nevjernik“.15

  Poslanik je upozorio na opasnost kršenja ugovora rekavši: „Ni jednan narod neće kršiti ugovor, a da se među njima neće pojaviti ubijanje. Ni u jednom narodu se neće pojaviti razvrat, a da smrt neće njima zavladati i ni jedan narod neće zabraniti davanje zekata, a da neće biti uskraćeni kiše.“16

  1. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio zaplašivanje ljudi bespravno rekavši: „Nijednom čovjeku nije dozvoljeno da plaši muslimana.“17
  2. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je pojasno da je sigrnost blagodat. On je kazao: „Ko od vas osvane siguran u svojoj kući, u zdravlju i sa hranom za jedan dan kao da mu je podaren cijeli svijet sa njegovim riznicima“.18

  ﷻ‬ Kuranu se spominje da je Allah podario vjernicima blagodat sigurnosti kada je kazao: “Zar ne vide da smo Harem svetim i bezbjednim učinili dok se svuda okolo njih otima i pljačka i zar u laž vjeruju, a na Allahovm blagodatima su nezahvalni.“ (El-Ankebut, 67)

  I rekao je: „Neka se oni Gospodaru ovoga hrama klanjaju, koji ih gladne hrani i od straha brani.“ (Kurejš, 3-4)

  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je podsticao na samilost prema stvorenjima, kazavši: “Onima koji su milosrdni, smilovat će se Milostivi. Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji, pa će vam se smilovati Onaj koji je na nebesima.“19

  3 Hadis bilježi Buhari, br. 65 i Muslim, br. 2137.

  4 Hadis bilježi Tirmizi, br. 2955 i Ahmed, br. 1840.

  5 Hadis bilježi Buhari, br. 6357 i Muslim, br. 3178.

  6 Hadis bilježi Buhari, br. 118 i Muslim, br. 98.

  7 Hadis bilježi Buhari, br. 46 i Muslim, br. 97.

  8 Hadis bilježi Buhari, br. 30.

  9 Hadis bilježi Buhari, br. 2930.

  10 Hadis bilježi Buhari, br. 6545 i Muslim, br. 4742.

  11 Hadis bilježi El-Bezzar, br. 3641.

  12 Hadis bilježi Buhari, br. 6366 i Muslim, br. 143.

  13 Hadis bilježi Buhari, br. 6450 i Muslim, br. 3269.

  14 Hadis bilježe Ahmed, br. 1356 i Ebu Davud, br. 2388.

  15 Hadis bilježe Ibn-Madže, br. 2679 i Ibn-Hibban, br. 5982. Ovo je Ibn-Hibbanova verzija hadisa, a dobrom (hasen) ju je ocijenio Albani.

  16 Hadis bilježi Hakim, br. 2577. Za ovu predaju Albani kaže da je vjerdostojna.

  17 Hadis bilježi Ebu Davud, br. 4251 i Ahmed, br. 21986.

  18 Hadis bilježi Tirmizi, br. 2268 i Ibn-Madže, br. 4131.

  19 Hadis bilježi Tirmizi, br. 1847 i Ebu-Davud, br. 4290.