Muhammed Allahov Poslanik – Uvod ()

Ahmed b. Osman El-Mezjed

Pisac nas, u uvodu svoje knjige, upoznaje sa razlozima pisanja ove knjige i ciljevima koje je time htio postići, te pojašnjava metodologiju po kojoj je ju napisao, u kratkim crtama.

  |

  Muhammed Allahov Poslanik - uvod

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2013 - 1434

  ﴿محمد رسول الله - المقدمة﴾

  « باللغة البوسنية »

  د. أحمد بن عثمان المزيد

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2013 - 1434

  Uvod

  Zahvala pripada Allahu Uzvišenom i neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i njegove sljedbenike, a zatim:

  Savremeni čovjek je u velikoj potrebi za spoznajom historijskih velikana koji su svijetu učinili velike usluge, uradili najbolja djela i bili najboljeg morala.

  Nema sumnje da su najbolji među spomenutim Allahovi poslanici i vjerovjesnici, koje je On izabrao i poslanice im dodijelio, a na samom pročelju se nalaze oni poslanici koji su poznati kao Ulu-l-'azm, a to su: Nuh (Noje), Ibrahim (Avram, Abraham), Musa (Mojsije), Isa (Isus) i Muhammed, neka je na njih blagoslov i mir Allahov.

  Muslimani su dužni da svim narodima svijeta predstave poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem,[1] i one vrijednosti koje je on za čovječanstvo učinio, a što je dalo ogroman doprinos u popravljanju trase kojom se svijet kretao i njegovom usmjeravanju ka ispravnom putu i prirodi čovjeka, te donošenju potpunih promjena na vjerskom, ekonomskom, političkom i društvenom planu, a što su potvrdili i mnogi zapadnjački historičari visokog ranga.

  Uistinu, najbolje sredstvo za upoznavanje našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jeste upoznavanje putem njegovih riječi, postupaka i situacija kroz koje je prolazio, a što je ostavilo velike tragove u cijelome svijetu; sve je to njegova biografija, ličnost i misija. „Vi ćete ih prepoznati po njihovim rezultatima.”

  Ovo želim pojasniti u ovoj knjizi,[2] tako što sam se oslonio na neke izreke Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u mnogim temama, a koje su potrebne savremenom svijetu. Također, od ciljeva mi je bilo i to da čitaocu postane jasno kolika je potreba cijelog čovječanstva za primjenom tih izreka u stvarnom životu, jer korist od toga imaju i pojedinci i društvo, i država i cijelo čovječanstvo, a to je ono čemu su pozivali svi vjerovjesnici i poslanici.

  Ova knjiga koju sam pisao tri godine je plod naučnih skupova na kojima sam učestovao u Britaniji, Njemačkoj, Austriji, Danskoj i Švedskoj, a cilj tih skupova bio je upoznavanje Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i jačanje pozicije svih ostalih poslanika.

  Težio sam da ova knjiga bude početak enciklopedije ljepota islama, kroz koju želim pojasniti veličanstvenost, posebnosti, odlike i intencije vjere islama i njegovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Čovječanstvo je danas u najvećoj potrebi za spoznajom ljepota islama i vrijednosti njegovog poslanika, i postupanja u skladu sa tim. ﷻ‬ islamu se nalazi istinska sreća za čovječanstvo, na ovom i na onom svijetu, zatim lijep život i lijek za sve probleme. Po mom viđenju, širenje ovih ljepota svim raspoloživim sredstvima: video, audio i pisanim, i njihovo dostavljanje cijelom čovječanstvu najvažnijim svjetskim jezicima je najbolje sredstvo za odgovor na šubhe koje neki šire u vezi islama, Allahovog Poslanika i svetih mjesta muslimana.

  Pisanjem sam započeo potvrdom da je poštivanje i uvažavanje svih vjerovjesnika dio muslimanskog vjerovanja, jer čovjek ne može biti musliman ukoliko ne vjerujeu sve Božije poslanike i vjerovjesnike. Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je pojasnio da su vjerovjesnici braća, da im je vjerovanje jedno, a to je tevhid, te da su im zakoni različiti.

  Još kao dodatak onome što je rečeno, poštovanje vjerovjesnika i poslanika u današnjem vremenu je neizostavna potreba za čovječanstvo kako bi promovisali zajedničke vrijednosti među narodima svijeta.

  Zato je donošenje zakona koji kažnjavaju svakoga ko vrijeđa poslanike obaveza koju moraju donijeti sve svjetske organizacije za ljudska prava kako bi se time sačuvala vrijednost poslanika i vjerovjesnika, te bi se na takav način sačuvao mir u svijetu.

  Ovu knjigu sam podjeliona predgovor i četiri poglavlja:

  Prvo poglavlje:

  ﷻ‬ njemu sam govorio o nekim pravima koje spominje Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, te sam spomenuo nekoliko njegovih hadisa koji govore o pravima žene, djece, roditelja, potomaka, onih koji imaju posebne potrebe, starih, sluga, robova, gostiju, siročadi, komšija i dr.

  Drugo poglavlje:

  Spomenuo sam u njemu nekoliko izreka Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, vezanih za lijepo ponašanje i dobre osobine kao što su: pravednost, samilost, blagost, pouzdanost, hrabrost, poniznost, izvršavanje obaveza, sigurnost, umjerenost, uravnoteženost, odgovornost, samoobračun, poštivanje čovjeka, lijepo ponašanje, iskrenost, ljubav, dobrovoljan rad (volontiranje), odstranjivanje nepravde i borba protiv nje, humor i dr.

  Treće poglavlje:

  Spomenuo sam neke izreke Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koje upozoravaju na štetnost ružnog ophođenja i postupaka, kao sto su: ubijanje, izdaja, srdžba, zaplašivanje ljudi, prevara, činjenje nereda među ljudima, špijuniranje, loše mišljenje o nekome, korupcija, puka vanjština, lijenost, suicid, nepravda, neprijateljstvo i dr.

  Četvrto poglavlje:

  ﷻ‬ njemu sam spomenuo nekoliko Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, izreka koje se odnose na liječenje savremenih problema kao sto su: terorizam, nasilje u porodici, duševna praznina, zabrinutost, depresija, opojna sredstva, prostitucija, droga, siromaštvo, problem okoline i sl.

  Ova knjiga sadrži više od sedamdeset dvije teme i četiri stotine izreka Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

  Način na koji sam pisao ovu knjigu sastoji se u sljedećem:

  1. Izabrao sam najvažnije teme koje su potrebne našem savremenom svijetu, te sam ih podijelio na već spomenuta četiri poglavlja.

  2. Spomenuo sam vjerodostojne izreke Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, o svakoj temi, te dao kratki komentar na njih.

  Cilj ove knjige se neće ostvariti osim ukoliko svi budemo učestvovali u upoznavanju životopisa našeg Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovog blagoslovljenog Sunneta, i našim djelima prije nego riječima budemo pozivali čovječanstvo ka tom Sunnetu. To je najbolje sredstvo za upoznavanje sa Allahovim poslanikom Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, i za njegovo istinsko pomaganje koje je obaveza svakog muslimana i muslimanke.

  Ja se, poštovani čitaoče, nadam da ćeš, čitajući ovu knjigu, upoznati životopis poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegove izreke i stavove, kao sto su to učinili neki od zapadnih naučnika, nemuslimana, te su zbog toga kazali mnoge izreke koje ukazuju na njihovo veličanje Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zadivljenost njegovom ličnošću i oduševljenost njegovim osobinama i ophođenjem prema ljudima.

  Jedan od takvih je engleski književnik George Bernard Shaw koji je kazao: „Obaveza je da se Muhammed nazove spasiteljem čovječanstva, a ja sam ubijeđen da, kada bi neko sličan njemu preuzeo vođstvo u svijetu, riješili bi se mnogi problemi na način koji bi čovječanstvu donio sreću.“[3]

  Kaže njemački književnik Guethe (Gete): „Tražio sam najvećeg uzora za čovjeka, pa sam ga našao u poslaniku Muhammedu.“[4]

  Kaže američki historičar Vill Durant: „Kada bi presuđivali ko je velikan koji je ostavio najveći trag na ljude, onda bi kazali da je Muhammed u povijesti bio jedan od najvećih velikana.“[5]

  Kaže savremeni američki naučnik Majkl Hart: „Moj izbor Muhammeda kao najvažnije historijske ličnosti možda je mnogo iznenadilo veliki broj čitalaca do te mjere da je to prouzrokovalo neka propitkvanja . Međutim, moje ubjeđenje je da je Muhammed jedina ličnost koja je imala najveći i najizraženiji uspjeh na oba plana, i onome vjerskom, a i svjetovnom".[6]

  Na kraju se zahvaljujem mojem univerzitetu Kralj Saud, kao što se zahvaljujem Svjetskom centru za upoznavanje sa Poslanikom i njegovo pomaganje. Također se zahvaljujem mnogim studentima i studenticama koji su učesnici saudijskog projekta za studiranje u inostranstvu za njihov doprinos ovoj knjizi. Ja sam ubijeđen da oni učestvuju sa mnom u dostavljanju sadržaja ove knjige svojim kolegama na studijama i drugim ljudima raznim sredstvima: kroz razgovor sa njima, držanje govora u odjeljenju, kroz predavanje, kroz kurs za upoznavanje sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, mini sajmove za koje se odabire materijal iz ove knjige, ili se, pak, vade njeni fragmenti i objavljuju se na internetu, ili kroz poklanjanje primjeraka ove knjige.

  Molim Alllaha da ova knjiga postigne cilj radi kojeg je i pisana, i da svima podari sreću i na ovome,a i na budućem svijetu.

  Napisano u časnoj Revdi u Poslanikovoj džamiji u srijedu, 15. rebiul-ahira, 1431. h.g.

  Dr. Ahmed ibn Osman el-Mezjed

  Profesor islamskih studija na Pedagoškom fakultetu univerziteta Kralj Saud, i osnivač Svjetskog centra za upoznavanje sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovo pomaganje, pri Svjetskoj islamskoj ligi

  [1] Posebno u ovom vremenu kada neki muslimani iskrivljuju sliku Islama, nepravedno napadajući živote i imetke ljudi, terorističkim i bombaškim napadima, te otmicama, a sve to u ime vjere, a islam nema ništa s time.

  [2] Trenutno se privodi kraju prevođenje ove knjige na neke svjetske jezike od kojih su: engleski, francuski, njemački i španski.

  [3] George Bernard Shaw, The Genuine Islam, prvi tom.

  [4] Guethe, West-östlicher Diwan.

  [5] Vill Durant, The Story of Civilization, 13/59.

  [6] Majkl Hart, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History.