Novotarija ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

Ovaj članak ukratko govori o definiciji i propisu novotarije, njenim vrstama i nekim primjerima.

  |

  Novotarija

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod: Senad Muhić

  Revizija:

  Mr. Hakija Kanurić

  Ersan Grahovac

  2013 - 1434

  ﴿ البدعة﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة: سناد موهيتش

  مراجعة:

  م. هاكيا كانوريتش

  أرسان غراهوفاتس

  2013 - 1434

  Novotarija (El-Bid'atu)

  Propis novotarije:

  Novotarija označava svaki govor, postupak i ostavljanje kojim se želi obožavati Uzvišeni Allah i Njemu služiti, a da pri tome u vjeri ne postoji nešto što ukazuje na propisanost spomenutog.

  Novotarija se dijeli na tri vrste:

  1 – Novotarije u vjerovanju (akidi)

  Takva novotarija podrazumijeva vjerovanje koje je suprotno onome što nam je preneseno u kur'ansko-hadiskim tekstovima, a primjer toga jeste novotarija poistovjećivanja Allahovih svojstava sa svojstvima stvorenja ili negiranje Allahovih svojstava upotpunosti, zatim novotarija negatora Allahove odredbe, novotarija oslanjanja na razum uz odbacivanje Objave, ili vjerovanje da Allahovi dobri robovi (evlije) upravljaju Svemirom.

  2 – Novotarije u postupcima:

  Ona označava obožavanje Allaha na nepropisan način, kao naprimjer da se uvede neka vrsta ibadeta koja nije islamom propisana, ili da se propisanom ibadetu na određen način doda ili oduzme nešto što vjera nije odredila, ili približavanje Allahu putem ličnosti poslanika ili nekog dobrog vjernika i tome slično.

  Neki od primjera za ovu vrstu novotarije su i: gradnja na kaburovima, upućivanje dove kod njih, gradnja džamija na njima, te uvedeni praznici i manifestacije u kojima se čini ibadet.

  3 – Novotarija ostavljanja:

  Takva novotarija podrazumijeva ostavljanje dozvoljenih stvari ili ostavljanje propisanih djela radi ibadeta i želje da se time Allahu služi. Kao naprimjer ostavljanje ženidbe, konzumiranja mesa i drugih lijepih stvari.

  Sve ove novotarije su vid zablude i zabranjenih aktivnosti, a nijedna od njih neće biti kod Allaha primljena.

  Uzvišeni veli: Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio? Da nije Riječi prije izrečene, među njima bi već bilo presuđeno. A nevjernike, doista, čeka patnja nesnosna. (Eš-Šura, 21.)

  ﷻ‬ hadisu kojeg prenosi Aiša, Allah sa njom bio zadovoljan, Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, veli: „Ko u vjeru islam uvede nešto što nije od nje neće mu biti primljeno.“ (Muttefekun alejhi)[1]

  [1] Muttefekun alejhi, bilježe ga Buhari (br. 2697.) i spomenuta predaja je njegova verzija (2697.) i Muslim (1718.).