Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i liječenje svjetskih problema ()

Ahmed b. Osman El-Mezjed

Jedan od ciljeva misije Allahovih poslanika Musaa, Isaa i Muhammeda, neka je na njih blagoslov i spas, je bilo nošenje sa stanjem ljudske prirode, te briga o njoj u skladu sa odredbama vjerovanja, morala i pobožnosti. Te je zbog toga Islam opisan kao prirodna vjera.

  |

  Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i liječenje svjetskih problema

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Ahmed b. Osman El-Mezjed

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلاج مشكلات البشرية ﴾

  « باللغة البوسنية »

  أحمد بن عثمان المزيد

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i liječenje svjetskih problema

  Jedan od ciljeva misije Allahovih poslanika Musaa, Isaa i Muhammeda, neka je na njih blagoslov i spas, je bilo nošenje sa stanjem ljudske prirode, te briga o njoj u skladu sa odredbama vjerovanja, morala i pobožnosti. Te je zbog toga islam opisan kao prirodna vjera, kao što se to spominje u riječima Uzvišenog: „Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio, - ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina ljudi ne zna.“ (Er-Rum, 30)

  Jedno od sredstva surađivanja sa prirodom čovjeka jeste i priznavanje postojanja raznih ljudskih tendencija i orijentacija i zato čovjek ne može da negira postojanje tih raznovrsnih tendencija, emocija i osjećaja koje je Allah Uzvišeni stvorio u čovjeku. Sve ovo je potrebno da se zasiti odgovarajućim metodama i da se riješe problemi ali bez negiranja njihova postojanja ili ophođenjem prema njima kao da su daleko od nas i da smo mi čisti od toga.

  Jedan od društvenih problema koji je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, liječio jeste i problem terorizma. To je veoma star problem koji je bio prisutan sa prvim ljudima na zemlji, a nakon toga su se pojavili razni oblici kao ideološki teror i fizički teror. Ovakvoj vrsti problema Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pronašao praktično riješenje koje je u skladu sa islamskim programom, njegovom umjerenošću, uravnoteženošću i toleranciji.

  Također, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se susretao sa problemom nasilja u porodici koje se veoma proširilo u društvu već dugo vremena. To je radio tako što je čovjeka savjetovao da lijepo postupa, koristi blage riječi, zanemaruje ružne postupke i da vodi brigu o svojoj porodici i djeci.

  Jedan od problema koji se je raširio posebno u ovom vremenu jeste briga i depresija. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je za taj problem postavio veoma djelotvoran lijek koji proizilazi iz čovjekove duše, s jedne strane, te s druge strane uzima u obzir vanjske faktore koji prouzrokuju ovakvo stanje, te ga iskorijenjuje ili minimizira.

  Tako je riješavao i probleme vezane za brak. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je podsticao na brak jer on sa sobom nosi veliko dobro i čuva čast, te utječe na održavanje ljudske vrste.

  Poslanik je zabranio monaštvo i ono u islamu ne postoji.

  Također, liječio je problem alkoholizma i opojnih sredstava tako što je spominjao loše posljedice, njihovu štetnost po tijelo i moral te ružna djela koja proizilaze iz toga. Isto tako je onome ko to koristi odredio odgovarajuću kaznu koja će ga odvratiti i obeshrabriti da čini takve stvari.

  Polazeći od činjenice da nauka i razum zauzimaju veliki položaj u Islamu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se borio protiv svih vrsta mitova koji nemaju nikakvog dokaza i borio se protiv sihirbaza, vračara i mađioničara (varalica) koji su skrenuli sa puta znanja, spoznaje i dokaza na put pretpostavki i laži, te je onoga ko se bavi spomentim radnjama uporedio sa onim koje je izašao iz Islama.

  Također je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, liječio problem siromaštva i tražio zaštitu od njega, te postavio riješenja koja čuvaju zajednicu da ne padne u kandže siromaštva, zlo i poniženje koje ono nosi.

  O tome Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Jak vjernik je bolji i Allahu draži od slabijeg vjernika, a u obojici je hajr (dobro). Trudi se da radiš ono što ti koristi, osloni se na Allaha i nemoj malaksati.“1

  Njegova, sallallahu alejhi ve sellem, vizija je obuhvatala i cijeli univerzum, kako bi se uredila cijela okolina, zemlja, nebesa, vode i to je učinjeno jednim od načina približavanja Allahu Uzvišenom.

  Čak je kazao: “I ukoliko bi nastupio kijametski dan, a u ruci ti je sadnica, zasadi je.“2

  1 Hadis bilježi Muslim, br. 2663.

  2 Hadis bilježi Ahmed u svome Musnedu, 3/184.