Presuda (na Sudnjem danu) ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

U ovom članku autor nam izlaže postupke ljudi prije početka suđenja na Sudnjem danu, i nakon što se završi, spominjući kako će Allah postupiti sa sljedbenicima Knjige, a kako sa muslimanima.

  |

  Presuda

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿فصل القضاء﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Presuda

  Kada se na Sudnjem danu ljudi okupe pred svojim Gospodarem, i kada osjete vrhunac žestine zbog straha i teškoća prilikom stajanja, poželiće da počne suđenje i da se sa njim završi.

  Nakon dugog stajanja i čekanja, otići će kod svojih poslanika da traže zagovorništvo kod Allaha Uzvišenog.

  Uzvišeni Allah veli: Ovo je dan u kome oni neće ni prozboriti i pravdanje im neće dozvoljeno biti. Teško toga dana poricateljima! Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drevne ćemo sakupiti, pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovijte se protiv Mene! (El-Murselat, 35-39.)

  Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ja ću biti prvak među ljudima na Sudnjem danu, a znate li zašto? Tog dana će Allah sakupiti sve ljude na jednom mjestu tako da će svako svakoga vidjeti i čuti.

  Sunce će se spustiti iznad njihovih glava i ljudi će biti u brizi i strahu koji neće moći podnijet. Zatim će neki od njih reći: 'Zar ne vidite šta nas je snašlo i u kakvom smo stanju?! Zar nećete potražiti nekoga ko će se zauzimati za nas kod Gospodara?!'

  Onda će neki predložiti da odu do Adema, pa će otići i reći će mu: 'Ademe, ti si otac čovječanstva, Allah te je stvorio Svojom rukom i udahnuo u tebe od Svoga duha, naredio je melekima da ti se poklone, zatim te nastanio u Džennetu, zar se danas nećeš zauzimati za nas kod Allaha?! Zar ne vidiš u kakvom smo teškom stanju?!' On će im odgovoriti: 'Moj Gospodar se danas rasrdio kao nikad prije. On mi je bio zabranio drvo u Džennetu, pa sam se ogriješio o Njegovu naredbu. Ja se danas brinem samo za sebe. Idite Nuhu!'

  Zatim će otići do Nuha i reći će mu: 'Nuhu, ti si prvi vjerovjesnik na Zemlji, Allah te je nazvao zahvalnim robom, zar ne vidiš u kakvom smo stanju i zar se nećeš zauzimat kod Allaha za nas?!' On će im odgovorit: 'Moj Gospodar se danas rasrdio kako se nikada prije nije rasrdio. Ja sam Allaha molio protiv mog naroda i On mi je uslišao dovu i ja danas brinem samo za sebe. Idite Ibrahimu!'

  Zatim će otići Ibrahimu i reći će mu: 'Ibrahime, ti si Allahov poslanik i prijatelj, zauzimaj se za nas kod Allaha, zar ne vidiš u kakvom smo teškom stanju?!' Na to će im Ibrahim reći: 'Moj Gospodar se danas rasrdio kako nije nikada do sada. Ja sam na dunjaluku tri puta 'slagao' i danas se brinem samo za sebe. Idite Musau!'

  Nakon toga će otići Musau i reći će mu: 'Ti si Allahov poslanik kojeg je On odabrao, i Knjigu ti objavio, i s tobom razgovarao bez posrednika, pa se zauzimaj za nas kod Allaha!' Musa će im odgovoriti: 'Moj Gospodar se danas rasrdio kako nije nikada do sada. Ja sam u neznanju ubio čovjeka na pravdi Boga i danas brinem samo za sebe. Idite Isau!'

  Onda će doći kod Isaa i reći će mu: 'O Isa, ti si Allahov poslanik i riječ od Njega koju je On Merjemi udahnuo, ti si u kolijevci razgovarao sa ljudima, pa se zauzimaj kod Allaha za nas, zar ne vidiš u kakvom smo stanju?!' Isa će im reći: 'Moj Gospodar se danas rasrdio kako se nikada do sada nije rasrdio i ja se danas brinem samo za sebe. Idite Muhammedu!'

  Na kraju će doći meni i reći: 'Muhammede, ti si posljednji Allahov vjerovjesnik i poslanik, tebi je Allah oprostio i prve i posljednje grijehe, pa se zauzimaj za nas kod Allaha, zar ne vidiš u kavom smo teškom stanju.' Ja ću otići ispod Allahovog Arša i učinit ću sedždu i veličati Allaha riječima kojima Ga do tada nikad nisam veličao i hvalio, a onda će mi biti rečeno: 'Muhammede, podigni glavu! Traži, dat će ti se, zauzimaj se, tvoje zauzimanje će biti prihvaćeno!' Zatim ću podići glavu i reći: 'Gospodaru, moj ummet, moj ummet!' Na to će uslijediti odgovor: 'Muhammede, povedi skupinu iz tvoga ummeta koja će bez polaganja računa ući u Džennet, i uvedi ih u Džennet na desnu kapiju, a sve ostale kapije dijelit će sa ostalim stanovnicima Dženneta.' Nakon toga, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, od jednog do drugog kraja džennetske kapije je koliko je između Mekke i Hidžra ili koliko je između Mekke i Busre (grad u Siriji).'“[1]

  Nakon ovog će Allah presuditi ljudima, podijeliće se knjige (dobrih i loših djela), postaviće se precizne vage i ljudi će polagati račun. Onaj ko knjigu dobije u desnu ruku boravište će mu biti Džennet, a ko je uzme u lijevu ruku u Vatri će završiti.

  Uzvišeni Allah veli: I vidjećeš meleke kako prijesto okružuju, veličajući i hvaleći Gospodara svoga; i svima će se po pravdi presuditi i reći će se: Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova! (Ez-Zumer, 75.)

  Ebu Se'id El-Hudri kazuje: „Upitali su ashabi: 'O Allahov poslaniče, hoćemo li vidjeti našeg Gospodara na Sudnjem danu?' A on je odgovorio: 'Da li vam nešto smeta da vidite Sunce ili Mjesec kad je vedro?' A mi smo kazali: 'Ne smeta.' On reče: 'Onda vam neće nista zasmetati da vidite svoga Gospodara toga Dana onako kako vidite ovo dvoje.' Zatim je dodao: 'Pa će glasnik kazati: 'Neka svaki narod krene za onima koje je obožavao.'

  I krenuće sljedbenici križa za svojim križem, sljedbenici kumira za svojim kumirima, a sljedbenici drugih božanstava za svojim božanstvima, sve dok ne ostanu samo oni koji su obožavali Allaha, bilo da su činili dobra djela ili griješili i preostali sljedbenici Knjige.

  Pa će se primaknuti Džehennem kao da se priviđa i reći će se židovima: 'Šta ste vi obožavali?' A oni će odgovoriti: 'Obožavali smo Uzejra, sina Allahovog.' Pa će im se reći: 'Lažete! Allah nije imao ni druge ni djeteta, a šta biste vi željeli?' A oni će kazati: 'Željeli bismo da nas napojiš vodom.' Pa će im se reći: 'Pijte', i strmoglaviće se u Džehennem.

  Zatim će biti rečeno kršćanima: 'Šta ste vi obožavali?' A oni će reći: 'Obožavali smo Mesiha, Allahovog sina.' Pa će im se reći: 'Lažete! Allah nije imao ni druge ni djeteta, a šta bi ste vi željeli?' Oni će kazati: 'Želimo da nas napojiš.' Pa će im se reći: 'Pijte', i oni će popadati u Džehennem, sve dok ne ostanu samo oni koji su Allaha obožavali, bilo da su dobro činili ili griješili, pa će im se reći: 'Šta je vas zadržalo, a svi drugi su otišli.' Oni će odgovoriti: 'Sa njima smo se već jednom rastali radi Allaha, a sada je još potrebnije da se sa njima rastanemo radi Njega i čuli smo onoga koji poziva kad je rekao: 'Neka svaki narod ide za onim koga je obožavao, i mi sada čekamo svoga Gospodara.' Pa je nastavio: 'Doći će im Allah u liku različitom od onoga kako su Ga prvi put vidjeli i reći će im: 'Ja sam vaš Gospodar.' A oni će reći: 'Ti si naš Gospodar.' Sa Njim niko neće pričati osim vjerovjesnika, pa će reći: 'Postoji li između vas i Njega neki znak po kojem ćete Ga poznati?' A oni će reći: 'Ima potkoljenica.' I On će pokazati Svoju potkoljenicu i svaki vjernik će Mu pasti na sedždu, a ostaće samo oni koji su sedždu činili da bi ih drugi vidjeli i čuli. Oni će pokušati učiniti sedždu, ali neće moći, jer će se cijela kičma pretvoriti u jedan pršljen i neće dati leđima da se poviju. Zatim će se postaviti ćuprija preko Džehennema, a mi smo pitali: 'O Allahov Poslaniče, a kakva je to ćuprija? On je odgovorio: 'Klizava i jako skliska, na njoj su kuke i bodlje spljoštene i kuke od trnja povijenog. To drvo raste u Nedždu i kažu da se zove Sa’dan. Vjernik će preko ćuprije preći dok okom trepneš, ili kao munja ili kao vjetar, ili kao trkaći konji. Jedan će se spasiti, drugi će biti zagreban, ali će se izvući, a treći će pasti u džehennemsku vatru, sve dok zadnji ne prođe vukući se. Što se vas tiče, vi ćete toga Dana žarko preklinjati mene da vam se da pravo koje kao vjernici imate kod svoga Gospodara.

  Kada budu vidjeli da su se spasili, a njihova braća nisu, povikaće: 'Gospodaru naš, a šta je sa našom braćom, pa oni su se klanjali sa nama, postili sa nama i učestvovali u aktivnostima zajedno sa nama.' A Allah Uzvišeni će reći: 'Idite, pa kod koga nađete imana težine dinara izvadite ga iz Vatre.' I Allah će zabraniti vatri njihova lica. Doći će spašeni od Vatre i vidjeti da su neki u njoj do članaka, neki do potkoljenica, pa će izvaditi one koje su poznali i vratiće se. A On će reći: 'Idite i izvadite iz Vatre svakog kod koga nađete imana koliko pola dinara.' Pa će izvaditi one koje poznaju i vratiće se. A On će im reći: 'Idite ponovo, pa kod koga nađete imana koliko trun izvedite ga iz Vatre.' Oni će izvesti onoga koga budu poznavali. Nakon toga je Ebu Seid rekao: 'Ako mi ne vjerujete, pročitajte ajet: Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobro djelo On ce umnogostručiti. Posredovaće vjerovjesnici, meleki i vjernici, pa će onda Allah Uzvišeni reći: 'Ostao je jos samo Moj šefa’at.' Zahvatiće šakom u Vatru i izvaditi narode izgorjele, pa će ih baciti u rijeku na vratima Dženneta, za koju kažu da je voda života. I oni će izrastati na rječnim stranama kao sto izrasta sjemenka iz mulja koju ste imali prilike vidjeti da raste na stijeni ili na stablu drveta, pa je ona koja je rasla u hladu blijeda, a ona koja je rasla na Suncu zelena. Izaći će iz rijeke blistavi kao biseri i imaće na vratu biljeg. Ući će u Džennet, pa će im njegovi stanovnici kazati: 'Ovo su oni koje je Milostivi iz Vatre oslobodio, pa ih uveo u Džennet, iako nisu imali dobrih djela i ništa dobrog nisu pripremili.' Reći će im se: 'Sve što vidite pripada vama i još toliko.'“[2]

  [1] Bilježe Buharija.

  [2] Bilježe Buharija, br. 7439., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 183.