Proživljenje, Džennet, Džehennem ()

Abdul-Aziz b. Merzuk Et-Tarifi

Ovaj članak nam govori o vjerovanju u proživljenje, Sudnji dan i detalje vezane za njega, kao i konačna boravišta ljudi: Džennet i Džehennem.

  |

  Proživljenje, Džennet i Džehennem

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Abdulaziz b. Merzuk et-Tarifi

  Prijevod: Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿البعث والجنة والنار﴾

  « باللغة البوسنية »

  عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  ترجمة: سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Proživljenje, Džennet i Džehennem

  Ø Smrt je istina, jer Uzvišeni veli: Sve što je na Zemlji prolazi, ostaje samo lice Gospodara tvoga, Uzvišenog i Plemenitog. (Er-Rahman, 26-27.)

  Vjerovanje obuhvata čvrsto uvjerenje da je istina ono što će se događati nakon smrti, poput kaburskih patnji i uživanja.

  Zatim vjerovanje u proživljenje nakon smrti. Uzvišeni veli:

  1. I puhnuće se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti. (Jasin, 51.)

  2. A onima koji nisu vjerovali: Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, ali vi ste se oholili i narod nevjernički postali. Kad se govorilo: Allahovo obećanje je, zaista, istina i u Čas oživljenja nema nimalo sumnje! - vi ste govorili: Mi ne znamo šta je Čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo ubijeđeni. (El-Džasije, 31-32.)

  A o onome ko poriče onaj svijet, Uzvišeni veli: Oni, čak, i Čas oživljenja poriču, a Mi smo za one koji Čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu. (El-Furkan, 11.)

  ﷻ‬ vjerovanje ulazi i čvrsto uvjerenje da će se račun polagati, jer Uzvišeni veli: Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo Mi račune ispitivati. (El-Enbija, 47.)

  ﷻ‬ vjerovanje ulazi i čvrsto uvjerenje da će se neki kažnjavati, a i oni koji će u blagodatima uživati, te uvjerenje da Džennet i Vatra postoje.

  Uzvišeni veli:

  1. I nesretni će u Džehennem, u njemu će teško izdisati i udisati. (Hud, 106.)

  2. A sretni će u Džennet; dok je nebesa i Zemlje, u njemu će. (Hud, 108.)

  Nevjernici će ući u Džehennem, a vjernici u Džennet, kao što Uzvišeni veli: One koji ne budu vjerovali na strašne muke ću staviti i na ovome i na onome svijetu i niko im neće moći pomoći. A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, On će njima punu nagradu dati. - Allah ne voli nasilnike. (Alu Imran, 56-57.)

  Također je obaveza vjerovati u sve što je potvrđeno kur'ansko-hadiskim tekstom, a vezano je onaj svijet, poput: Sirat ćuprije, precizne vage, izvora Havd, listova na kojima će biti ispisana dobra i loša djela.