Sigurnost ()

Ahmed b. Osman El-Mezjed

 

U ovom članku autor nam govori o jednoj veoma bitnoj komponenti izgradnje zdravog društva.

|

Sigurnost

] Bosanski – Bosnian – بوسني [

Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed

Prijevod:

Senad Muhić

Revizija:

Ersan Grahovac

2013 - 1434

﴿الأمن﴾

« باللغة البوسنية »

د. أحمد بن عثمان المزيد

ترجمة:

سناد موهيتش

مراجعة:

أرسان غراهوفاتس

2013 - 1434

 Sigurnost

Sigurnost je stvar oko čije se vrijednosti u životu ljudi dvojica neće razići, jer bez nje će biti poremećeni ljudski interesi i zavladaće haos, rasprostranit će se ubijanja i pljačke, a zločinci će širiti strah među ljudima.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je sigurnost sa svim njenim vrstama stavio na visok položaj, bilo da se radi o duševnoj, zdravstvenoj ili prehrambenoj, i to je učinio jednom od najvećih blagodatiu kojoj čovjek može uživati na ovome svijetu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Ko od vas osvane siguran u svom mjestu boravka, tjelesno zdrav i posjeduje hranu za jedan dan, kao da su mi dat dunjaluk sa svim njegovom riznicama.“[1]

Zbog nesigurnosti, izloženosti kažnjavanju i proganjanju, Poslanik je svojim ashabima naredio da se isele iz Mekke u Medinu, a zatim se i on iselio iz istog razloga, tražeći novo mjesto na kojem će njegova misija biti prihvaćena i svjetlo koje je Allah objavio biti primljeno.

ﷻ‬ stanju tuge i bola Poslanik je napustio Mekku koju je mngo volio i u kojoj je proveo svoje djetinjstvo i mladost, sve do svoje četrdesete godine. Napustio ju je govoreći: „Za mene nema ljepšeg i dražeg grada, i da me moj narod nije protjerao nikada te ne bih napustio i nastanio se u drugo mjesto.“[2]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zaprijetio svakom onome ko ugrožava sigurnost i potkopava njene temelje, a to biva zločinima kao što su ubistvo, kraća i povreda časti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Vaša krv, imeci i čast su sveti kao što je svet i ovaj dan u ovoj svetoj zemlji i ovom svetom mjesecu.“[3]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio napadanje islamskih vladara ili ono što se zove vojni udar, jer to će prouzrokovati smutnju, prolijevanje krvi i nesigurnost. Rekao je Alejhisselam: „Ko se ne pokori i napusti džemat, pa umre, takav je umro džahilijetskom smrću.“[4]

I pored toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio savjetovanje vladara na lijep i argumentovan način, rekavši: „Vjera je savjet.“ Ashabi su upitali: „Kako se to manifestuje, o Allahov Poslaniče?“

On je odgovorio: „Kroz ispunjavanje prava prema Allahu, Njegovoj knjizi, Poslaniku, vođama muslimana i običnim ljudima.“[5]

[1] Tirmizi, br. 2268.

[2] Tirmizi, br. 3861.

[3] Buhari, br. 1623., i Muslim, br. 3180.

[4] Muslim, br. 3436., Nesai, br. 4045., i Ahmed, br. 7603.

[5] Muslim, br. 82., i Tirmizi, br. 1849.